Volná místa:

 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva: 3
 • 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu: 4
 • 64-41-L/51 Podnikání: 0
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů: 6 
 • 33-56-H/01 Truhlář: 0
 • 18-20-M/01 Informační technologie: 10
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač: 16

Vyhlašujeme další kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání:

2. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (9 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (8 uchazečů)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (2 uchazeči)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (11 uchazečů)

Přihlášky se odevzdávají průběžně! Volejte, pište!


Jednotná přijímací zkouška:

Průvodce přípravou na konání JPZ zde.

Termíny přijímacích zkoušek:

Umělecké obory vzdělání, talentová zkouška:

 • 1. 6. 2020 v 10.00 hodin

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pondělí 8. června 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: úterý 23. května 2020

Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.

V návaznosti na skutečnost, že dne 7. května 2020 byla ve Sbírce zákonů České republiky zveřejněna mj. vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, Vás informujeme, že dle ustanovení § 65 odst. 4 vyhlášky se stanoví, že „Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydaní nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen".  V nejbližší době budete informování dopisem.

Můžete vyjádřit svou vůli být přijat na základě nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení poučení poštou. Formulář vyjádření vůle naleznete zde.


Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci. Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu prijimacky.cermat.cz, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce ZDE.

Den otevřených dveří: dle domluvy!

 • středa 6. listopadu 2019 od 14.30-17.00 hodin
 • středa 22. ledna 2020 od 14.30-17.00 hodin

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 2. prosince 2019
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 2. března 2020

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme!

Den otevřených dveří denně, nejlépe se telefonicky domluvit.


Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum.

Moravskoslezský kraj podporuje řemesla, vice na www.remeslomarespekt.cz


Volná místa (bude aktualizováno po 1. kole přijímacího řízení)

 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva:
 • 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Vyhlašujeme další kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání (bude aktualizováno po 1. kole přijímacího řízení):

 • 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu:
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva:
 • 18-20-M/01 Informační technologie:
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač:
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů:
 • 33-56-H/01 Truhlář:
 • 64-41-L/51 Podnikání:

Přihlášky se odevzdávají průběžně! Volejte, pište!