Volná místa po 1. kole přijímacího řízení:

 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva: 3
 • 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu: 5
 •  64-41-L/51 Podnikání: 0
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů: 10
 • 33-56-H/01 Truhlář: 2
 • 18-20-M/01 Informační technologie: 4
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač: 2
 • 39-41-L/01 Autotronik: 3
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: 5

Vyhlašujeme další kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání (aktualizováno po 1. kole přijímacího řízení):

 • 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu:
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva:
 • 18-20-M/01 Informační technologie: zde
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač: zde
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů: zde
 • 33-56-H/01 Truhlář: zde
 • 64-41-L/51 Podnikání:
 • 39-41-L/01 Autotronik: zde
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: zde

Přihlášky se odevzdávají průběžně! Volejte, pište!


Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

(pro přijetí pro školní rok 2021/2022):

Mimořádné opatření k přijímacím zkouškám: zde.

Opatření obecné povahy - dodatek: zde.

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021: zde.


Osobní údaje:

Metodika - Přijímací zkoušky: zde.

Informační memorandum - Uchazeči o střední vzdělávání - Covid: zde.


Celková informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2020/2021

2020_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ.pdf

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

2020 - Info na web - SVP.pdf


Rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky

Ředitel střední školy rozhodl o nekonání jednotné příjímací zkoušky na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu podaných přihlášek, které nepřevyšují předpokládaný počet přijímaných uchazečů v těchto oborech vzdělání:

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
 • 64-41-L/51 Podnikání

Jednotná přijímací zkoušky se bude konat v těchto oborech vzdělání:

 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 39-41-L/01 Autotronik

V Krnově dne 5. 3. 2021

Ing. Aleš Zouhar, ředitel


Termíny přijímacích zkoušek:

Umělecké obory vzdělání, talentová zkouška:

 • 1. termín: středa 6. ledna 2021
 • 2. termín: čtvrtek 7. ledna 2021

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pondělí 3. května 2021
 • 2. termín: úterý 4. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 2. června 2021
 • 2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Den otevřených dveří: dle domluvy (zatím odloženo!)

 • středa 11. listopadu 2020 od 14.30-17.00 hodin (bude odloženo!)
 • středa 20. ledna 2021 od 14.30-17.00 hodin

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme!

Den otevřených dveří denně, nejlépe se telefonicky domluvit.


Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum.

Moravskoslezský kraj podporuje řemesla, vice na www.remeslomarespekt.cz