29
červenec

Informace k MZ a ZZ

V této aktualitě budou průběžně aktualizovány informace k podzimnímu termínu maturitních a závěrečných zkoušek.

Čtěte více
05
červen

Rozhodnutí o přijetí - UŘZT

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých ucha ...

Čtěte více
02
červen

Sdělení výsledku talentové zkoušky - UŘZT

Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/20014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil h ...

Čtěte více
14
květen

Automechanik - volná místa!

Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole do oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod ...

Čtěte více