Kariérové poradenství na naší škole se zaměřuje na poskytování individuálních rad žákům při řešení, plánování a výběru jejich budoucí kariéry.

Poskytujeme:

1. Individuální poradenství:

  • Příprava pro vstup na trh práce: tvorba životopisu a motivačního dopisu, příprava žáků na přijímací pohovor.
  • Poskytování informací o různých profesích a možnostech dalšího vzdělávání.
  • Pomoc studentům při identifikaci jejich zájmů, silných stránek a kariérních cílů.
  • Poskytování informací o pracovně-právním minimu.

2. Skupinové workshopy a semináře:

  • Organizace workshopů zaměřených na dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru.
  • Pořádání seminářů o možnostech dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.

3. Spojení s externími zdroji:

  • Vytváření a udržování kontaktů s místními zaměstnavateli, vysokými školami, s pracovním úřadem a dalšími vzdělávacími institucemi.
  • Organizace exkurzí a setkání s profesionály z různých oborů.

Kariérový poradce
Ing. Barbora Šuláková
Tel: 554 637 188
E-mail: barbora.sulakova@sspkrnov.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

Nabídka volných pracovních míst pro žáky:

 

Vysoké školy:

Přijímací zkouška na některé vysoké školy probíhá formou SCIO testů (https://www.scio.cz/prehled-fakult-s-nsz). Testy si můžete vyzkoušet nanečisto a přihlásit se ke konání SCIO testů můžete zde.

Užitečné odkazy: