Veškeré informace jsou na webových stránkách:

  • CERMATu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
  • MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
  • MSK (Moravskoslezský kraj)