Informace pro uchazeče

  • Obecné informace zde
  • Základní informace k jednotné přijímací zkoušce zde
  • Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky zde
  • Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání zde.
  • Specifikace požadavků pro jednotné testy z českého jazyka a literatury zde.
  • Specifikace požadavků pro jednotné testy z matematiky zde.

Více na stránkách:

CERMATu a Moravskoslezského kraje