Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech, které naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf
Prihlaska_SS_20212022_denni.xlsx
Prihlaska_SS_20212022_jine formy.pdf
Prihlaska_SS_20212022_jine formy.xlsx
Prihlaska_SS_20212022_nastavba.pdf
Prihlaska_SS_20212022_nastavba.xlsx
Prihlaska_SS_20212022_talent.pdf
Prihlaska_SS_20212022_talent.xlsx

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 2021 - Vysvětlivky k přihláškám.pdf

zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore