Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita). Návod: zde
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému. Návod: zde
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.

Tiskopis přihlášky a jiné formuláře

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.edit.pdf
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.pdf
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.xlsx

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.edit.pdf
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.pdf
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.xlsx

Obory vzdělání skupin 16 Ekologie a ochrana životního prostřední, 18 Informatické obory, 63 Ekonomika a administrativa, 78 Obecně odborná příprava a 79 Obecná příprava s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, a proto se k přihlášce do těchto oborů vzdělání lékařský posudek nepřikládá.

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.edit.pdf
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.pdf
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.xlsx

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace.edit.pdf
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace.pdf
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace.xlsx

Formuláře týkající se hodnocení na vysvědčeních vyplňuje a zejména podepisuje škola.

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx

Doporučení školského poradenského zařízení.edit.pdf
Doporučení školského poradenského zařízení.docx

Formulář „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ je přílohou vyhlášky č. 422/2023 Sb. Doporučení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky jsou pro přijímací řízení v roce 2023/2024 platná v plném rozsahu.

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss