Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

  • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2018.
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2019.

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře přihlášek a návod pro jejich vyplnění naleznete zde.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete zde.