Termíny konání

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek zde.

Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení zde.