Název školního vzdělávacího programu:

OBRÁBĚČ KOVŮ

Kód a název oboru vzdělání s výučním listem:

23-56-H/01 Obráběč kovů

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent ovládá strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástí na klasických i CNC obráběcích strojích. Provádí nastavování, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů - soustruhů, frézek, brusek a vrtaček. Obráběči kovů se uplatňují při zhotovování strojních dílů soustružením, frézováním, vrtáním a broušením. Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

         

Délka studia a doklad o jeho ukončení

3 roky, výuční list

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, 3D tisk, 3D brýle, konstruování v SolidWorks, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava k dalšímu studiu.

Videoukázku o oboru naleznete zde.

Soubory ke stažení