Od 1. 1. 2020 pro objednávání stravy na www.strava.cz platí toto číslo zařízení: 10109

Jídelní lístek

Zájemci o stravu (i žáci na distanční výuce) si jí musí sami přihlásit na www.strava.cz, nebo na 552 304 118. 

Z technických důvodů budeme vařit  jen oběd č.1.  Děkujeme za pochopení.

Výdej stravy – dočasně změněn.
Cizí jídlonosič: 11,05 -11,20 hod.
Distanční – jídlonosič: 11.25 - 11,45 hod.
Zaměstnanci: 11,50 -12,30 hod.
Zaměstnanci – jídlonosič: 12,35 -12,50 hod.

Před vstupem do jídelny si desinfikujte ruce, dodržujte prosím rozestupy (žluté čáry na zemi), noste roušky a dbejte zvýšených hygienických požadavků v souvislosti s COVID-19.  Děkujeme za pochopení.

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Informace o přihlášení, nebo odhlášení stravy

 

Na každý nový školní rok je třeba, aby strávník čitelně vyplnil přihlášku ke stravování.

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat v kanceláři ŠJ nebo na email:

svetlana.pospisilova@sspkrnov.cz , vždy alespoň 14 dnů před zahájením školního roku.

 

Přihláška i odhláška je k dispozici v kanceláři ŠJ a na webových stránkách školy: www.sspkrnov.cz

 

Studenti, kteří končí stravování (ukončení školy) jsou povinni vrátit čip a vypsat odhlášku ze stravování.

 

 

 • Přihlášku ke stravování je možné vyzvednout u ved. ŠJ, vyplněnou prosím odevzdat.
 • Každý strávník si musí koupit čip za poplatek 120,- Kč (vratná záloha), při ukončení stravování nepoškozený vrátit.
 • Ztrátu čipu je nutné nahlásit, aby se mohl zablokovat, strávník si musí zakoupit čip nový.
 • Úhradu stravy trvalým příkazem je nutné provést vždy k 20. předchozího měsíce a jen v období 8/2019 – 5/2020!!!!!
 • Celodenní strava na den: 100,- Kč ( 6x denně strava včetně pitného režimu).
 • Snídaně, večeře na den: 70,- Kč ( snídaně + svačina + Přesnídávka + večeře + 2. večeře).
 • Č. účtu 19736771/0100, var. symbol dostanete při přihlášení, nebo na vyžádání e-mailem.
 • Aktuální jídelníček vždy na stránkách www.strava.cz, nebo ve ŠJ, na nástěnce domova mládeže.
 • Případné přeplatky vracíme 1x ročně po ukončení školního roku.
 • Pouze strávníkům, kteří ukončili předčasně stravování, bude provedeno vyúčtování stravy a případné přeplatky stravy budou vráceny v průběhu školního roku.
 • V případě, že nebude úhrada stravného provedena do 20. předchozího měsíce, bude strava na následující měsíc automaticky odhlášena. Při provedení platby po tomto termínu je nutné si stravu přihlásit.
 • Přihlášky, odhlášky, změny provádíme nejpozději den předem do 10 hod.!!!! Na obj. boxu ve ŠJ nebo na www.strava.cz.
 • Č. jídelny: 10109, uživatel: př. novakp (Novák Pavel), heslo: var. symbol (změna hesla možná).
 • Tel. číslo do kanceláře vedoucí ŠJ – 552 304 118, kuchyň – 552 304 093, mail: svetlana.pospisilova@sspkrnov.cz,

 

Soubory ke stažení