Jídelní lístek

Výdej obědů od 4. 9. 2023

Jídlonosiče

Po – Pá 11:30 – 11:45 hod. – cizí strávníci

 
Obědy studenti a zaměstnanci

Po – Čt 12:00 – 15:00 hod.
Pátek 12:00 – 14:45 hod.

 
Informace pro strávníky

 • Od 1. 1. 2020 pro objednávání stravy na www.strava.cz platí číslo zařízení 10109.
 • Přihlášku ke stravování je možné vyzvednout v kanceláři ŠJ, vyplněnou prosím odevzdat.
 • Každý strávník si musí zakoupit čip za poplatek 120,- Kč (vratná záloha), při ukončení stravování nepoškozený vrátit.
  Ztrátu čipu je nutné nahlásit, aby byl čip zablokován, poté si strávník musí zakoupit nový čip.
 • Úhradu stravy trvalým příkazem je nutné provést vždy k 20. předchozího měsíce a jen v období srpen 2023 – květen 2024.
  V případě, že nebude úhrada stravného provedena do 20. předchozího měsíce, bude strava na následující měsíc automaticky odhlášena. Při provedení platby po tomto termínu je nutné si stravu přihlásit.
 • Číslo účtu 19736771/0100 a variabilní symbol dostanete při přihlášení, nebo na vyžádání e-mailem.
 • Aktuální jídelníček a ceník naleznete na stránkách naší školy, ve ŠJ, na www.strava.cz, nebo na nástěnce domova mládeže.

Celodenní strava pro žáky na den: 150,- Kč
(6x denně – snídaně, přesnídávka, svačina, oběd, večeře a večeře 2)

Polopenze pro žáky na den: 110,- Kč
(snídaně, přesnídávka, svačina, večeře a večeře 2)

Oběd pro žáky: 40,- Kč

 • Případné přeplatky vracíme 1x ročně po ukončení školního roku. Pouze strávníkům, kteří ukončili předčasně stravování, bude provedeno vyúčtování stravy a případné přeplatky stravy budou vráceny v průběhu školního roku.
 • Přihlášky, odhlášky nebo změny provádíte nejpozději den předem do 10:00 hod! Ve ŠJ nebo na www.strava.cz.

Číslo jídelny: 10109
uživatel: např. novakp (Novák Pavel)
heslo: variabilní symbol (změna hesla možná)

Tel. číslo do kanceláře ŠJ – 552 304 118, kuchyň – 552 304 093
mail: adela.brindzakova@sspkrnov.cz

Soubory ke stažení