Název školního vzdělávacího programu:

AUTOMECHANIK

Kód a název oboru vzdělání s výučním listem:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent umí  seřídit, údržovat a opravovat silniční motorová vozidla, v praxi používá diagnostická zařízení, speciální měřidla a montážní prostředky, dokáže diagnostikovat závady a stanovit postupy oprav.  Během studia získá zdarma oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C nebo v rámci nepovinného předmětu svářečský průkaz vybrané metody (ochranná atmosféra, CO2, elektrický oblouk, plamenem), a to  za částečnou úhradu.

V průběhu 3. ročníku pracuje na smluvních pracovištích - značkových automobilových servisech v rámci odborného výcviku. Za produktivní práci v rámci odborného výcviku může dostat finanční ohodnocení a EUROPASS - uznání kvalifikace získané odborným vzděláním v zemích  EU.

     

Délka studia a doklad o jeho ukončení

3 roky, výuční list

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v AUTOCADU, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava k dalšímu studiu.

 

 

Soubory ke stažení