Nový školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: zde.

 • Pedagogická rada projednala dne: 12. 10. 2022.
 • Ostatní zaměstnanci projednali dne: 12. 10. 2022.
 • Školská rada schválila dne: 13. 10. 2022.
 • Žáci byli seznámeni dne: od 14. 10. 2022.
 • Zákonní zástupci byli seznámeni dne: od 14. 10. 2022.
 • Tento školní řád vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2022 a nabývá účinnosti 1. 11. 2022. 

Nový školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: zde.

 • Pedagogická rada projednala dne: 6. 1. 2020.
 • Ostatní zaměstnanci projednali dne: 6. 1. 2020.
 • Školská rada schválila dne: 9. 1. 2020.
 • Žáci byli seznámeni dne: od 9. 1. 2020.
 • Zákonní zástupci byli seznámeni dne: od 10. 1. 2020.
 • Tento školní řád vstupuje v platnost dnem 10. 1. 2020 a nabývá účinnosti 10. 1. 2020. 
 • Dodatek schválen školskou radou dne 15. 10. 2020 a nabývá účinností 16. 10. 2020.

Soubory ke stažení