Nový školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: zde.

  • Pedagogická rada projednala dne: 12. 10. 2022.
  • Ostatní zaměstnanci projednali dne: 12. 10. 2022.
  • Školská rada schválila dne: 13. 10. 2022.
  • Žáci byli seznámeni dne: od 14. 10. 2022.
  • Zákonní zástupci byli seznámeni dne: od 14. 10. 2022.
  • Tento školní řád vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2022 a nabývá účinnosti 1. 11. 2022. 

 

Soubory ke stažení