Nový školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: zde.

  • Pedagogická rada projednala dne: 6. 1. 2020.
  • Ostatní zaměstnanci projednali dne: 6. 1. 2020.
  • Školská rada schválila dne: 9. 1. 2020.
  • Žáci byli seznámeni dne: od 9. 1. 2020.
  • Zákonní zástupci byli seznámeni dne: od 10. 1. 2020.
  • Tento školní řád vstupuje v platnost dnem 10. 1. 2020 a nabývá účinnosti 10. 1. 2020. 
  • Dodatek schválen školskou radou dne 15. 10. 2020 a nabývá účinností 16. 10. 2020.

Soubory ke stažení