Název školního vzdělávacího programu:

PODNIKÁNÍ

Kód a název oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

64-41-L/51 Podnikání

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent ovládá teoreticky i prakticky problematiku účetnictví, práva, daňovou problematiku, využívání výpočetní techniky a programového vybavení. Absolvent dvouletého denního studia s maturitní zkouškou se uplatní v technických a ekonomických pozicích ve firmách, při vedení menší firmy či samostatné podnikatelské činnosti. Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

    

Forma studia

Dvouleté denní nástavbové studium s maturitou.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na střední škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.

Podmínky přijetí

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v SolidWorks, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Soubory ke stažení