Název školního vzdělávacího programu:

AUTOTRONIK

Kód a název oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

39-41-L/01 Autotronik

Kód a název doplňujícího oboru vzdělání s výučním listem:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

 Profil a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou zvládá údržbu, diagnostiku a opravy elektronických prvků motorových vozidel. Teoretická výuka a odborný výcvik v předmětech Elektrotechnika, Elektronika, Motorová vozidla, Elektrické příslušenství umožňují žákům nadstandartní vědomosti a dovednostní základy. Odborný výcvik ve 3. a 4. ročníku je posílen o 1,5 hodiny dotace týdně a je realizován na předních servisech a diagnostických pracovištích HMC SILEZIA Neplachovice. Součástí oboru je bezplatně AUTOŠKOLA (ŘP skup. B a C) - vozidla DAF .

NOVINKA – po ukončení třetího ročníku možnost získat výuční list v oboru mechanik opravář motorových vozidel     

Možné uplatnění absolventa:

  • diagnostik elektroniky motorových vozidel
  • dopravní a servisní technik
  • podnikatel v oblasti dopravy a oprav motorových vozidel
  • pokračování ve studiu na VŠ (VŠB Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha)

  

Forma studia

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.  

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru ji doručí na adresu naší školy do 1. 3. V části "Obor vzdělání (kód a název)" přihlášky uchazeč uvede obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem, tedy 39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v AUTOCADU, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava k dalšímu studiu.

 

Soubory ke stažení