Název školního vzdělávacího programu:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ, PROGRAMOVÁNÍ

Kód a název oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

18-20-M/01 Informační technologie

Profil absolventa a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá teoreticky i prakticky využívání výpočetní techniky a programového vybavení. Seznámí se s problematikou počítačových sítí a systémů počítačové grafiky. Získá znalosti konstrukce, diagnostiky a oprav počítačů. Naučí se aplikovat mikroprocesory a jednočipové počítače, konstruovat a programovat rozhraní pro připojení různých zařízení k počítači. Důraz je rovněž kladen na programování ve strojovém kódu a vyšších programovacích jazycích.Absolvent nalezne uplatnění v zaměstnaneckém poměru v technickohospodářských i vedoucích funkcích, je připraven také pro samostatnou podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké škole.

   

  

Forma studia a jeho ukončení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění a potvrzení prospěchu základní školou ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.

Podmínky přijetí

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Uchazečům, rodičům a všem zájemcům poskytneme informace každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, 3D tisk, 3D brýle, minipočítače Arduino a Raspberry Pi, sportovní hry, textilní techniky, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Videoukázku o oboru naleznete zde.

Soubory ke stažení