Název školního vzdělávacího programu:

RESTAUROVÁNÍ NÁBYTKU A DESIGN

Kód a název oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Profil absolventa a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá původní technologie a materiály, umí restaurovat, zlatit plátkovým zlatem, konzervovat a zdobit historický nábytek (intarzií), ovládá CAD programy pro návrh a konstrukci nábytku, doplňků, ovládá obsluhu a programování CNC obráběcích truhlářských strojů, design interiérůa mnoho dalšího.

Uplatnění najde v restaurátorských dílnách, v ateliérech při zhotovování nábytku, doplňků a interiérů, uměleckořemeslných výrobků podle vlastních návrhů i návrhů výtvarníků, v galeriích, muzeích, úřadech památkové péče, atd. Má znalosti designu nábytku, doplňků, hraček. Je připraven k zahájení vlastní podnikatelské činnosti.


Forma studia a jeho ukončení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Praktické vyučování probíhá v restaurátorské dílně SSPV RENOVA o. p. s. v Miloticích nad Opavou bezplatně.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Upozorňujeme, že přihláška musí být podána na formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři" a je odlišná od běžných přihlášek. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu ji uchazeč doručí na adresu naší školy do 30.11 a při vylášení druhého kola do 1.3.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku talentové zkoušky - kresba a hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. Školní přijímací zkouška se kona z ČJ a AJ.

Hlavní předměty

Dějiny výtvarné kultury, Technologie, ČJ, cizí jazyk dle výběru, design.

Uplatnění absolventa

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké školy se zaměřením na památkovou péči, dějiny umění, muzejnictví, umělecký, pedagogický i technický směr, dřevostavby a jiné.

Hlavní předměty: Dějiny výtvarné kultury, Technologie, ČJ, cizí jazyk dle výběru, design.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří  - kdykoliv po telefonické dohodě.

tel. 777 977 661, https://www.sspv-renova.cz/ , Facebook SSPV RENOVA                 

Propagační video

https:/

Zájmová činnost

Pro žáky školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, 3D tisk, konstruování v TopSolidu, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, textilní techniky, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Fotogalerie

Soubory ke stažení