Úřední deska

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (2. kolo)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (2.kolo)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (2. kolo)


Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (3. kolo)