Úřední deska

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

1. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (30 uchazečů!)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (24 uchazečů!)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání


Sdělení výsledku talentových zkoušek

1. kolo:

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu