Úřední deska

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu