• Domov mládeže je součástí Střední školy průmyslové, p.o., Krnov, Soukenická 2458/21C, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Sídlí na ulici Opavská 499/49.
 • Je určen nejen pro žáky Střední školy průmyslové, ale také pro žáky dalších středních škol v Krnově a okolí.
 • Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol ubytování, stravování, kvalifikované výchovné působení, navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajištuje vhodné podmínky pro studium.
 • Činnost a provoz domova mládeže se řídí zejména Vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže je zařazen do I. kategorie s celkovou kapacitou 180 lůžek.
 • Ubytování je poskytováno po celou dobu školního roku. Žáci se řídí Vnitřním řádem domova mládeže.

Seznam nutných věcí pro ubytované:

 • občanský průkaz, visací zámek, 1 ks fotografie jako na OP, příbor, sklenička, talíř, domácí oblečení a obuv, sáčky na svačinu, ramínka na kalhoty a šaty, hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

Příjezdy na DM v neděli od 17,00  do 21,30 hodin. Odjezdy z DM v pátek do 15,00 hod.

 • Emailová adresa domova mládeže (např. pro omlouvání): vychovatele@sspkrnov.cz

Platby:

 • Výše úplaty za ubytování činí 1200,- Kč /měsíc. Poplatek je hrazen zálohově bezhotovostní platbou formou trvalého příkazu bankovním převodem z účtu zákonného zástupce ubytovaného na účet školy u peněžního ústavu: Komerční banka č. ú. 19736771/0100 vždy do 20. dne předchozího měsíce. Pro tyto účely má každý ubytovaný po celou dobu studia přidělen svůj variabilní symbol. 
 • Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci (dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. § 5 odst. 4, v platném znění). Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

Stravování:

 • Ubytovaní žáci mají možnost se celodenně stravovat ve školní jídelně. Pro odebírání stravy si musí každý strávník vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit čipovou kartu v hodnotě 120 Kč (vratná záloha). 
 • Žáci musí zaplatit celodenní stravu na příští měsíc dopředu, a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce. Celodenní strava je poskytována v jídelně školy. Žáci SPgŠ a SZŠ, SOŠ DCR, SUŠV mají oběd zajištěn vlastní školou.
 • Postup odhlášky ze stravování a další podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.sspkrnov.cz/skola/jidelna.

Vybavení a činnost:

                 

                 

Údaje o zařízení:

 • Název: Domov mládeže, Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
 • Adresa: Opavská 49, Krnov 794 01 
 • Ředitel: Ing. Aleš Zouhar
 • Vedoucí DM „C“: Mgr. Jana Mayerová
 • Telefon: 552 304 086
 • E-mail: jana.mayerova@sspkrnov.cz
 • Vychovatelé: Darina Dybalíková (darina.dybalikova@sspkrnov.cz), Evgenia Huterová (evgenia.huterova@sspkrnov.cz), Blanka Maštalířová (blanka.mastalirova@sspkrnov.cz), Renata Pilnáčková (renata.pilnackova@sspkrnov.cz), Libor Unčovský (libor.uncovsky@sspkrnov.cz)
 • Telefon: 552 304 081
 • Vedoucí DM „A“: Mgr. Kamila Haničáková
 • Telefon: 552 304 080
 • E-mail: kamila.hanicakova@sspkrnov.cz
 • Vychovatelé: Mgr. Radka Kaňoková (radka.kanokova@sspkrnov.cz), Věra Zahradníková (vera.zahradnikova@sspkrnov.cz)
 • Telefon: 552 304 080

Soubory ke stažení