Název školního vzdělávacího programu:

MECHATRONIK

Kód a název oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Kód a název doplňujícího oboru vzdělání s výučním listem:

23-56-H/01 Obráběč kovů

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou je připraven programovat, seřizovat a obsluhovat číslicově řízené i klasické obráběcí stroje a výrobní linky, má znalosti z oboru průmyslové automatizace, pneumatiky, hydrauliky, elektroniky a základů robotiky. Umí pracovat v CAD/CAM systémech. Absolvent nalezne uplatnění v oblasti technické přípravy výroby i provozních technickohospodářských funkcích. Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké škole.

Možnost získání krajského stipendia již od 1. ročníku!

NOVINKA – po ukončení třetího ročníku možnost získat výuční list v oboru Obráběč kovů

   

Forma studia

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.  

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru ji doručí na adresu naší školy do 1. 3. V části "Obor vzdělání (kód a název)" přihlášky uchazeč uvede obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem, tedy 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v SolidWorks, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Videoukázku o oboru naleznete zde.

Soubory ke stažení