Závěrečná zkouška 

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H i E. Jednotná zadání jsou pro školy zpřístupňována prostřednictvím informačního systému.

Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021 [PDF, 314 kB]. Nejdůležitější změny naleznete v následujícím přehledu.

  1. Závěrečnou zkoušku budou budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje do 31. srpna 2021.
  3. Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z ústní zkoušky. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.
  4. Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 jednotné zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci upravit v nezbytně nutné míře z důvodů zvláštního zřetele hodných tak, aby zůstala zachována jejich podstata.
  5. Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.

 Termíny související se závěrečnými zkouškami v učebních oborech

Leden Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků v 15 oborech či zaměřeních
Únor Testování elektronické zkoušky
Březen

Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v červnu

Vyhlášení soutěže SOP

Červen

Základní termín závěrečné zkoušky (v návaznosti na opatření MŠMT se období pro konání zkoušky prodlužuje do 31. srpna 2021)

30. června ‒ uzávěrka souteže SOP

Srpen Zpřístupnění jednotných zadání pro zářijový termín ZZ 
Září

Opravný a náhradní termín ZZ

Říjen‒listopad

Vyhodnocení zpětné vazby ze škol

Úprava a aktualizace jednotných zadání podle zpětné vazby

Příprava bank úkolů pro písemnou zkoušku na počítači

zdroj: https://zkouska.cermat.cz/

Kalendář závěrečných zkoušek na SŠP Krnov: zde  (aktualizováno!)

Soubory ke stažení