Závěrečná zkouška 

  • Termín písemné závěrečné zkoušky oboru Mechanik opravář motorových vozidel je stanoven na 1. 12. 2022 od 8:00 hod. (učebna Š15 na Opavské ul. 34).

 

 

 

Zvlaštní pravidla pro konání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria ve zkušebním období 2021: zde.

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H. Jednotná zadání jsou pro školy zpřístupňována prostřednictvím informačního systému.

Metodika k 10. 3. 2021: zde.

Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021 [PDF, 314 kB].

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření vydán dodatek  [PDF, 2,4 MB] upravující původní znění a doprovodná metodika  [PDF, 636 kB] věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Nejdůležitější změny naleznete v následujícím přehledu.

  1. Závěrečnou zkoušku budou budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje do 31. srpna 2021.
  3. Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z ústní zkoušky. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.
  4. Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 jednotné zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci upravit v nezbytně nutné míře z důvodů zvláštního zřetele hodných tak, aby zůstala zachována jejich podstata.
  5. Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.

 Termíny související se závěrečnými zkouškami v učebních oborech

Leden Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků v 15 oborech či zaměřeních
Únor Testování elektronické zkoušky
Březen

Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v červnu

Vyhlášení soutěže SOP

Červen

Základní termín závěrečné zkoušky (v návaznosti na opatření MŠMT se období pro konání zkoušky prodlužuje do 31. srpna 2021)

30. června ‒ uzávěrka souteže SOP

Srpen Zpřístupnění jednotných zadání pro zářijový termín ZZ 
Září

Opravný a náhradní termín ZZ

Říjen‒listopad

Vyhodnocení zpětné vazby ze škol

Úprava a aktualizace jednotných zadání podle zpětné vazby

Příprava bank úkolů pro písemnou zkoušku na počítači

zdroj: https://zkouska.cermat.cz/

Soubory ke stažení