Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Soukenická 2458/21C, Krnov

 • E-mail: info@sspkrnov.cz
 • Datová schránka: cuyfxg2
 • Telefon: +420 554 637 151
 • IČ: 00846279
 • DIČ: CZ00846279
 • Resortní identifikátor (IZO): 107880351
 • Resortní identifikátor (RED_IZO): 600016145
 • Bankovní spojení: Komerční banka Krnov
 • Číslo účtu: 19736771/0100
 • E-mail pro faktury: fakturace@sspkrnov.cz
 • Elektronická podatelna: sspkr@po-msk.cz
  velikost zprávy max. 20MB, formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO


Vedení školy

Ředitel

Ing. Zouhar Aleš
 554 637 150,   ales.zouhar@sspkrnov.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování a zástupce statutárního orgánu

Ing. Balonová Hana
  554 637 152,   hana.balonova@sspkrnov.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Ing. Odstrčil Josef
  552 304 078,   josef.odstrcil@sspkrnov.cz

Zástupce ředitele pro hospodářské a nepedagogické činnosti 

Ing. Kalinowská Karin
  554 637 155,   karin.kalinowska@sspkrnov.cz

Zástupce ředitele pro ekonomické činnosti

Ing. Balcárková Pavlína
  552 302 232,   pavlina.balcarkova@sspkrnov.cz

Vedoucí učitel odborného výcviku

Jargaš Martin  (Soukenická)
  554 637 156,   martin.jargas@sspkrnov.cz

Kelemen Petr   (Opavská)
  552 304 082,   petr.kelemen@sspkrnov.cz

Vedoucí autoškoly

Bc. Gaš Marek
  552 304 095,   marek.gas@sspkrnov.cz

Vedoucí domova mládeže

Mgr. Mayerová Jana   (Opavská)
  552 304 086,   jana.mayerova@sspkrnov.cz

Vedoucí školní jídelny

Pospíšilová Světlana
  552 304 118,  svetlana.pospisilova@sspkrnov.cz  

Vedoucí kuchařka

Ševčíková Vasiliki
  552 304 093,  vasiliki.sevcikova@sspkrnov.cz  

Sekretariát

Smějová Libuše   (Soukenická)
  554 637 151,   libuse.smejova@sspkrnov.cz

Ing. Hloušková Miroslava   (Opavská)
  552 302 231,   miroslava.hlouskova@sspkrnov.cz 

Vedoucí účetní

Koudelková Stanislava
  552 304 090,   stanislava.koudelkova@sspkrnov.cz

Zásobování

Mistríková Žaneta
  554 637 158,   zaneta.mistrikova@sspkrnov.cz

THP pracovníci

Bogáčová Silvie
  552 302 233,   silvie.bogacova@sspkrnov.cz

Gašová Barbora
  552 304 091,   barbora.gasova@sspkrnov.cz

Marková Helena
  552 302 233,   helena.markova@sspkrnov.cz

Strnadová Linda
  552 304 092,   linda.strnadova@sspkrnov.cz

Vitásková Hana
   552 304 090-91,   hana.vitaskova@sspkrnov.cz

Sklad a výdejna nástrojů

Smějová Monika
  554 637 162,   monika.smejova@sspkrnov.cz

 

Teoretická výuka

Učitelé

Mgr. Beková Denisa
  552 304 069,   denisa.bekova@sspkrnov.cz

Mgr. Brdová Hana
  554 637 185,   hana.brdova@sspkrnov.cz

Mgr. Doleželová Pavlína
  554 637 186,   pavlina.dolezelova@sspkrnov.cz

Ing. Jarka Ivo
  554 637 183,   ivo.jarka@sspkrnov.cz

Ing. Jurášková Lenka
  554 637 182,   lenka.juraskova@sspkrnov.cz

Ing. Kočička Vladimír
  554 637 187,   vladimir.kocicka@sspkrnov.cz  

Mgr. Konečná Jana
  554 637 188,   jana.konecna@sspkrnov.cz

PhDr. Kratochvíl Tomáš  (preventista rizikového chování - Soukenická)
  554 637 161,   tomas.kratochvil@sspkrnov.cz

Mgr. Křížová Roztomilá Michala
  554 637 182,   michala.krizova@sspkrnov.cz

Mgr. Kurková Lucie
  554 637 184,   lucie.kurkova@sspkrnov.cz

Ing. Kvapilová Martina  (výchovná poradkyně - Soukenická)
  554 637 159,   martina.kvapilova@sspkrnov.cz

Ing. Mokroš Alois
  554 637 187,   alois.mokros@sspkrnov.cz

Mgr. Nováková Dagmar
  554 637 184,   dagmar.novakova@sspkrnov.cz

Mgr. Pafčuga Jan
  554 637 186,   jan.pafcuga@sspkrnov.cz

Bc. Pindur Adam
  554 637 181,   adam.pindur@sspkrnov.cz

Pokorná Barbora  (asistent pedagoga)
  554 637 188

Mgr. Povilaityte Aušrele
  552 304 071,   ausrele.povilaityte@sspkrnov.cz

Ing. Predikantová Věra (výchovná poradkyně, preventista rizikového chování - Opavská)
  552 304 079,   vera.predikantova@sspkrnov.cz

Mgr. Ryšavá Barbora
  554 637 182,   barbora.rysava@sspkrnov.cz

RNDr. Sebestyén Peter, Ph.D.
  554 637 186,   peter.sebestyen@sspkrnov.cz

Ing. Sikorová Silvie
  552 304 069,   silvie.sikorova@sspkrnov.cz

Ing. Stambolidisová Jana
  554 637 180,   jana.stambolidisova@sspkrnov.cz

Ing. Stejskalík Jaromír
  552 304 075,   jaromir.stejskalik@sspkrnov.cz

Ing. Svobodová Jarmila
  554 637 188,   jarmila.svobodova@sspkrnov.cz

Bc. Szaszková Jana
  552 304 071,   jana.szaszkova@sspkrnov.cz

Mgr. Šamárek Jan
  552 304 088,   jan.samarek@sspkrnov.cz

Mgr. Šlapák Pavel
  552 304 074,   pavel.slapak@sspkrnov.cz

Ing. Škrla David
  554 637 181,   david.skrla@sspkrnov.cz

Ing. Šuláková Barbora
  554 637 188,   barbora.sulakova@sspkrnov.cz    

Ing. Ulahelová Jarmila
  554 637 185,   jarmila.ulahelova@sspkrnov.cz

Ing. Wasserbauer Petr
  552 304 075,   petr.wasserbauer@sspkrnov.cz

Ing. Welna Zdeněk
  552 304 074,   zdenek.welna@sspkrnov.cz

 

Praktická výuka

Učitelé praxe a odborného výcviku

Bajger Michal
  552 304 095,   michal.bajger@sspkrnov.cz

Binar Hynek
  554 637 164,   hynek.binar@sspkrnov.cz

Čech Josef
  554 637 165 (166),   josef.cech@sspkrnov.cz

Bc. Gaš Marek
  552 304 095,   marek.gas@sspkrnov.cz

Ignas Miloš
  552 304 096,   milos.ignas@sspkrnov.cz

Košťál Martin
  552 304 096,   martin.kostal@sspkrnov.cz

Krasula Stanislav
  552 304 095,   stanislav.krasula@sspkrnov.cz

Bc. Latýn Milan
  552 304 096,   milan.latyn@sspkrnov.cz

Lišková Jana
  554 637 167,   jana.liskova@sspkrnov.cz

Ing. Máj Pavel
  552 304 096,   pavel.maj@sspkrnov.cz

Musil Lubomír
  554 637 165 (166),   lubomir.musil@sspkrnov.cz

Parma Jaromír  
  554 637 165 (166),   jaromir.parma@sspkrnov.cz

Predikant Jaroslav  
  552 304 096,   jaroslav.predikant@sspkrnov.cz

Skopal Jiří
  554 637 181,   jiri.skopal@sspkrnov.cz

Spurný Jaroslav
  554 637 165 (166),   jaroslav.spurny@sspkrnov.cz

Stejskal Rudolf
  552 304 096,   rudolf.stejskal@sspkrnov.cz

Škanderová Veronika
  554 637 167,   veronika.skanderova@sspkrnov.cz

Šulák Ivo
  552 304 096,   ivo.sulak@sspkrnov.cz

 

Domov mládeže

Vychovatelé

Čarnecký Petr
  554 637 160,   petr.carnecky@sspkrnov.cz

Huterová Evgenia
  552 304 080,   evgenia.huterova@sspkrnov.cz

Pilnáčková Renata
  552 304 080,   renata.pilnackova@sspkrnov.cz

Sedláček Radim
  554 637 160,   radim.sedlacek@sspkrnov.cz

Šuláková Alena
  552 304 081,   alena.sulakova@sspkrnov.cz

Unčovský Libor
  552 304 081,   libor.uncovsky@sspkrnov.cz

Bezpečnostní pracovník

Petlachová Jarmila
  554 637 160

 

Kontaktní formulář

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Střední škola průmyslová, Krnov, p. o.

Střední škola průmyslová, Krnov, p. o., nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji

povinné položky