Kritéria přijímacího řízení

1. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu


1. kolo

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

  • zde (31. ledna 2020)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

  • zde (31. ledna 2020)

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (30 uchazečů!)

  • zde (31. ledna 2020) 

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (24 uchazečů!)

  • zde (31. ledna 2020)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

  • zde (31. ledna 2020)