Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

3. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (1 uchazeč)


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

2. kolo

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (1 uchazeč)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (1 uchazeč)

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (5 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (15 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (5 uchazečů)


Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (2 uchazeči)

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (3 uchazeči)


1. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (18 uchazečů)

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (12 uchazečů)


1. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (30 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (24 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (30 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (30 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (22 uchazečů)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (12 uchazečů)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (30 uchazečů)