2. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (9 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (8 uchazečů)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (2 uchazeči)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (11 uchazečů)


Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (6 uchazečů)


1. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (30 uchazečů!)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (24 uchazečů!)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání


1. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu