Kritéria přijímacího řízení

2. kolo

 Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání


3. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu


2. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu


1. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

V případě zvýšeného zájmu uchazečů bude uvažováno o navýšení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.


Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

V případě zvýšeného zájmu uchazečů bude uvažováno o navýšení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.


 Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů


Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář


Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání


Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva


Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu