Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, se sídlem Soukenická 2458/21C, Krnov, 794 01, IČO: 00846279 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování: zde.
 • Pokud Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Střední školy průmyslové, Krnov, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední školou průmyslovou, Krnov, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední školou průmyslovou, Krnov, příspěvkovou organizací, jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední školou průmyslovou, Krnov, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školou průmyslovou, Krnov, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole průmyslové, Krnov, příspěvkové organizaci, podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu průmyslovou, Krnov, příspěvkovou organizaci: 

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701