Název školního vzdělávacího programu:

TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání s výučním listem:

33-56-H/01 Truhlář

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě. Provádí nastavování, obsluhu a údržbu základních druhů truhlářských strojů a CNC zařízení. Ovládá technologii výroby a montáž nábytku, zařízení bytových interiérů a veřejných prostor. Zhotovuje také stavebně truhlářské výrobky, umí udržovat a opravovat nábytek. Truhláři se uplatňují při výrobě nábytku, opravách a údržbě výrobků ze dřeva apod. Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

      

Forma studia a jeho ukončení

Tříleté denní studium s výučním listem.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v TopSolid, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava k dalšímu studiu.

Videoukázku o oboru naleznete zde.

 

Soubory ke stažení