Proč u nás studovat

  • Uplatnitelné technické a ojedinělé umělecké obory
  • Prostupnost mezi učebními a maturitními obory
  • Spolupráce s významnými zaměstnavateli, odborná praxe ve firmách
  • Nejmodernější technologie z oblasti informačních technologií, mechatroniky, automatizace a robotizace výroby, obsluhy i programování počítači řízených obráběcích strojů pro kov i dřevo
  • Europass na konci studia, možnost získání stipendia v oboru Mechanik seřizovač
  • Ubytování ve vlastním domově mládeže
  • Adaptační, lyžařský, sportovně-turistický a cyklistický kurz, vlastní posilovna, bufet
  • Účast na odborných soutěžích
  • Školní informační systém – docházka, hodnocení na Internetu
  • Příjemné školní klima

Střední škola průmyslová v Krnově na Soukenické ulici má dlouholetou tradici v technických a uměleckořemeslných oborech a vychovává odborníky, kteří nachází uplatnění na trhu práce. Mnozí absolventi se uplatnili i jako špičkoví odborníci ve významných českých i nadnárodních společnostech v ČR. Škola je vybavena nejnovějšími technologiemi, moderními učebnami s počítačovou technikou, dílnami s CNC stroji i speciálními uměleckými dílnami.