Vize školy:

 • Moderní a prestižní škola se spokojenými žáky a učiteli s kvalitním vzděláváním a spoluprací se zaměstnavateli.

Proč u nás studovat

 • Uplatnitelné technické a ojedinělé umělecké obory
 • Prostupnost mezi učebními a maturitními obory
 • Spolupráce s významnými zaměstnavateli, odborná praxe ve firmách
 • Nejmodernější technologie z oblasti informačních technologií, mechatroniky, automatizace a robotizace výroby, obsluhy i programování počítači řízených obráběcích strojů pro kov i dřevo
 • Europass na konci studia, možnost získání stipendia a výučního listu v oboru Mechanik seřizovač a výučního listu v oboru Autotronik
 • Ubytování ve vlastním domově mládeže
 • Adaptační, lyžařský, sportovně-turistický a cyklistický kurz, vlastní posilovna, bufet
 • Účast na odborných soutěžích
 • Školní informační systém – docházka, hodnocení na Internetu
 • Příjemné školní klima

Střední škola průmyslová v Krnově na Soukenické a Opavské ulici má dlouholetou tradici v automobilových, technických a uměleckořemeslných oborech. Vychovává odborníky, kteří nachází uplatnění na trhu práce, nebo pokračují ve studiu na vyšších či vysokých školách.

Mnozí absolventi působí jako špičkoví odborníci ve významných českých i nadnárodních společnostech v ČR.

Škola je vybavena nejnovějšími technologiemi, moderními učebnami s počítačovou technikou, dílnami s CNC stroji, servisními a diagnostickými pracovišti i speciálními uměleckými dílnami.

Samozřejmostí je ubytování na vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně (jídlo pro ubytované žáky je zajišťováno po celý den včetně pitného režimu).

 

Historie školy

Vznik školy spadá do roku 1948, kdy krátce po skončení 2. světové války začala obnova strojírenského průmyslu v Krnově. Na úplném počátku byl vznik zaškolovací dílny pro místní strojírenské provozy sdružené ve firmě Strojosvit. Škola v průběhu let prošla různými modernizacemi, postupně upravovala své zaměření a obory, měnila názvy a zřizovatele. Současný název vznikl v roce 2006. K 1.1.2020 pak došlo ke spojení SŠP, Krnov, p. o., a Střední školy automobilní Krnov.

 

Výuka a volnočasové aktivity

Klasická výuka je obohacena spoluprací s odbornými firmami, na jejichž pracovištích probíhá placená odborná praxe.

Škola se podílí na projektových činnostech, pořádá adaptační, lyžařské, sportovně-turistické či cyklistické kurzy. Samozřejmostí jsou exkurze či účast na odborných soutěžích.

V posledních letech se prohlubuje spolupráce s krajem a základními školami regionu, jejímž cílem je podpořit technicky zaměřené vzdělávání.

Díky projektům nejúspěšnější žáci navštěvují i zahraniční odborné firmy, nebo je možno obohatit výuku angličtiny přítomností rodilého Angličana během hodin.

Žáci si mohou také vybírat z pestré nabídky různých školních klubů, kroužků či doučování.

Domov mládeže nabízí ubytovaným žákům i další možnosti, jak využít odpoledne kromě přípravy do školy – plavání, lyžování, sportovní turnaje, divadlo, společné vaření apod.

 

Zapojení školy do místního společenského života

Škola je součástí místního společenského života. Pořádá tradiční abiturientský a stužkovací ples, který se stal místem setkávání žáků, absolventů, zaměstnanců a příznivců školy. Účastní se nebo pořádá výstavy či předvádění řemeslných dovedností a aktivně pomáhá dalším institucím při organizaci kulturních a společenských akcí. Významná je činnosti v popularizaci uměleckořemeslného zpracování textilu, kde se škola zasloužila o obnovení tradice výroby Osoblažské krajky.

Ještě jednou důvody, proč by se měli zájemci vzdělávat právě na této škole


Škola poskytuje žákům kvalitní zázemí pro vzdělávání v moderním estetickém prostředí a mimoučební výchovu. Je na výborné technické úrovni podpory všeobecné i odborné výuky i potřebné infrastruktury, je dobře vybavena pro zájmovou činnost. Ve všeobecném vzdělání poskytuje rozšířenou výuku jazyků. V oblasti odborného vzdělávání žákům poskytuje kontakt se špičkovými technologiemi z oblasti zpracování dřeva, strojírenství, informačních a komunikačních technologií a uměleckých řemesel. Výhodou je, že je vzdělávání doplněno kontaktem s praxí v rámci odborných exkurzí a praktickým vyučováním organizovaným formou odborného rozvoje ve firmách regionu.