Název školního vzdělávacího programu:

TEXTILNÍ TECHNIKY A DESIGN

Kód a název oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

Profil absolventa a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá tradiční textilní techniky: tkaní, pletení, paličkování, vyšívání, ale i moderní technologie pro výrobu textilií, např. strojové vyšívání, které uplatní jak v moderním interiéru, tak v oděvní tvorbě. Ovládá navrhování bytových a oděvních doplňků, vzorů textilií a navrhování jednoduchých oděvů. Zná tkaní na tkalcovském stavu a tapisérií na rámu, paličkování krajek, pletení na jehlicích, malování a tisk vzorů na látky, šití ruční i na šicím stroji, dále vyšívání ruční i na programovatelném vyšívacím stroji. Disponuje znalostmi o designu textilií a designu interiérů. Seznámí se s tradičními textilními materiály, ale i s materiály inovativními. Obor reaguje na současnou ekologickou situaci a zabývá se recyklací, upcyklací a cirkulární módou. Součástí studia jsou četné exkurze do muzeí a tradičních textilních továren, návštěvy výstav, např. Designblok v Praze, a zahraniční stáže, např. v Miláně a Barceloně.

Absolvent nalezne uplatnění v uměleckých dílnách a ateliérech, v podnicích pro prodej i zpracování různých druhů textilních výrobků. Dále se uplatní jako lektor v zařízeních mimoškolního vzdělávání, terapeutických a rehabilitačních centrech. Je připraven k zahájení vlastní podnikatelské činnosti, např. samostatně tvořící designér. 

                                       

        

      

     

                                              


Forma studia a jeho ukončení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Upozorňujeme, že přihláška musí být podána na formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři" a je odlišná od běžných přihlášek. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu ji uchazeč doručí na adresu naší školy do 30.11.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku talentové zkoušky - kresba a hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. Školní přijímací zkouška se kona z ČJ a AJ.

Možnosti dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké školy se zaměřením na památkovou péči, restaurování, dějiny umění, muzejnictví, dále směr umělecký, pedagogický i textilní. 

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří  - kdykoliv po telefonické dohodě.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, 3D tisk, konstruování v TopSolidu, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, textilní techniky, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Fotogalerie

Soubory ke stažení