Název školního vzdělávacího programu:

NÁVRH A REALIZACE TEXTILIÍ A ODĚVŮ

Kód a název rámcového vzdělávacího programu:

82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

Profil absolventa a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá základy tradičních řemeslných technik: např. tkalcovství a paličkování, ale i moderní technologie pro výrobu textilií např. strojové vyšívání, které uplatní jak v moderním interiéru, tak v oděvní tvorbě. Ovládá navrhování oděvů, bytových doplňků a vzorů látek. Zná tkaní na tkalcovském stavu a tapisérií na rámu, paličkování krajek, malování a tisk vzorů na látky, šití ruční i na šicím stroji, dále vyšívání na programovatelném vyšívacím stroji. Disponuje znalostmi o designu textilií a počítačové grafiky. Seznámí se s tradičními textilními materiály, ale i s materiály inovativními. Obor reaguje na současnou ekologickou situaci a zabývá se recyklací, upcyklací a cirkulární módou. Součástí studia jsou četné exkurze, návštěvy výstav a zahraniční stáže např. v Miláně a Barceloně. 

Nalezne uplatnění v uměleckých dílnách a ateliérech, v podnicích pro prodej i zpracování různých druhů textilních výrobků. Dále se uplatní jako lektor v zařízeních mimoškolního vzdělávání, terapeutických a rehabilitačních centrech. Je připraven k zahájení vlastní podnikatelské činnosti, např. samostatně tvořící designér. 

 

                                       

        

      

     

                                              


Forma studia a jeho ukončení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Upozorňujeme, že přihláška musí být podána na formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři" a je odlišná od běžných přihlášek. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu ji uchazeč doručí na adresu naší školy do 30.11.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška z ČJ a M se nekoná. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku talentové zkoušky - kresba a hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Možnosti dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké školy se zaměřením na památkovou péči, restaurování, dějiny umění, muzejnictví, dále směr umělecký, pedagogický i textilní. 

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří  - kdykoliv po telefonické dohodě.

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, 3D tisk, konstruování v TopSolidu, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, textilní techniky, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Fotogalerie

Soubory ke stažení