Název školního vzdělávacího programu:

TRUHLÁŘSKÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

Kód a název rámcového vzdělávacího programu:

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Profil absolventa a uplatnění absolventa

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá původní technologie a materiály, umí restaurovat, zlatit plátkovým zlatem, konzervovat a zdobit historický nábytek (intarzií), ovládá CAD programy pro návrh a konstrukci nábytku, doplňků, ovládá obsluhu a programování CNC obráběcích truhlářských strojů,…

Uplatnění najde v restaurátorských dílnách, v ateliérech při zhotovování nábytku, doplňků a interiérů, uměleckořemeslných výrobků podle vlastních návrhů i návrhů výtvarníků.… v galeriích, muzeích, úřadech památkové péče,… Má znalosti designu nábytku, doplňků, hraček. Je připraven k zahájení vlastní podnikatelské činnosti.


Forma studia a jeho ukončení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Praktické vyučování probíhá v restaurátorské dílně SSPV RENOVA o. p. s. v Miloticích nad Opavou bezplatně.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Upozorňujeme, že přihláška musí být podána na formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři" a je odlišná od běžných přihlášek. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu ji uchazeč doručí na adresu naší školy do 30.11.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška z ČJ a M se nekoná. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku talentové zkoušky - kresba a hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Možnosti dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké školy se zaměřením na památkovou péči, dějiny umění, muzejnictví, umělecký, pedagogický i technický směr.

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří  - kdykoliv po telefonické dohodě.

tel. 777 977 661, https://www.sspv-renova.cz/ , Facebook SSPV RENOVA                 

Zájmová činnost ve škole

Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, 3D tisk, konstruování v TopSolidu, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, textilní techniky, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Fotogalerie

Soubory ke stažení