Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2021.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se od letošního školního roku hodnotí pouze slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2021. V kritérích hodnocení jsou stanoveny hranice úspěšnosti jednotlivých zkoušek.


Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro jarní a podzimní zkušební období 2021:

  • Autotronik zde.
  • Informační technologie zde.
  • Mechanik seřizovač zde.
  • Mechanizace a služby  technická administrativa zde dopravní a servisní služby zde.
  • Podnikání zde.
  • Uměleckořemeslné zpracování dřeva zde s dodatkem zde.
  • Uměleckořemeslné zpracování textilu zde s dodatkem zde.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni