Školní rok 2023/2024

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 nejpozději do 31. března 2024.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni


Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro jarní a podzimní zkušební období 2024:

  • Autotronik zde.
  • Informační technologie zde.
  • Mechanik seřizovač zde.
  • Podnikání zde.
  • Uměleckořemeslné zpracování dřeva zde.
  • Uměleckořemeslné zpracování textilu zde.