Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2021.


Kritéria hodnocení zde, přílohy zde.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro jarní a podzimní zkušební období 2020:

  • Autotronik zde.
  • Informační technologie zde.
  • Mechanik seřizovač zde.
  • Mechanizace a služby zde.
  • Podnikání zde.
  • Uměleckořemeslné zpracování dřeva zde.
  • Uměleckořemeslné zpracování textilu zde.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni