Kritéria hodnocení 

V souvislosti s vydáním speciálního zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo kritéria hodnocení ve dvou verzích. Jednak pro hodnocení žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku v jarním i podzimním zkušebním období podle pravidel stanovených speciálním zákonem, jednak pro žáky, kteří budou v podzimním zkušebním období konat maturitní zkoušku standardně podle pravidel uvedených ve školském zákoně.

Kritéria hodnocení dle zákona č. 135/2020 Sb.

jarním zkušebním období v roce 2020 se kritéria týkají osob, které podaly přihlášku

 • k maturitní zkoušce pro toto období,
 • k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období, nebo
 • z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona.

podzimním zkušebním období v roce 2020 se kritéria týkají osob, které podaly přihlášku pro jarní zkušební období roku 2020 a zároveň

 • se přihlásí k jejich první opravné nebo první náhradní zkoušce, nebo
 • opakují maturitní zkoušku nebo její část na základě rozhodnutí vydaného v řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 32 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Kritéria hodnocení dle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) – pouze pro podzimní zkušební období

V podzimním zkušebním období v roce 2020 se kritéria týkají osob, které nebyly přihlášeny ke konání maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky v jarním zkušebním období 2020, a osob, které byly přihlášeny ke konání maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky v jarním zkušebním období a konají druhou opravnou nebo náhradní zkoušku podle § 78 a 79 školského zákona, tj. včetně konání písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/384-msmt-zverejnilo-jednotne-zkusebni-schema-a-kriteria-hodnoceni


Kritéria hodnocení zde, přílohy zde.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro jarní a podzimní zkušební období 2020:

 • Autotronik zde.
 • Informační technologie zde.
 • Mechanik seřizovač zde.
 • Mechanizace a služby zde.
 • Podnikání zde.
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva zde.
 • Uměleckořemeslné zpracování textilu zde.