• Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro jarní zkušební období 2020 zde.
  • Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov (Opavská) pro jarní zkušební období 2020 zde.
  • Kalendář s nejdůležitéjšími termíny jarního zkušebního období 2020 zde.