Maturitní kalendář 2021

Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro podzimní zkušební období 2021 zde.


Podzimní zkušební období

Podání přihlášky

Přihlášku ke společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období mohl žák odevzdat řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, nejpozději do 23. července 2021. Přihlášku ke zkouškám profilové části bylo možné podat řediteli školy do 30. července 2021. Koná-li žák praktickou zkoušku v období od 27. července do 27. srpna 2021, může odevzdat přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 pracovních dnů ode dne, kdy tuto zkoušku konal nebo měl konat

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do čtvrtka 2. září 2021 na spádových školách (místo konání bude uvedeno na pozvánce k didaktickým testům). Časový rozvrh konání zkoušek stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v jednotném zkušebním schématu.

 

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 
1. září 2021    Matematika  12:15  135 min.
Německý jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
2. září 2021   Anglický jazyk  9:00  110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující  9:00  150 min.
Český jazyk a literatura  13:30  85 min.

Jednotné zkušební schéma – sdělení MŠMT  [PDF, 214 kB]Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021. Konkrétní termíny konání zkoušek stanovuje ředitel školy.

Jarní zkušební období

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 7. června 2021.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách (konkrétní spádová škola je uvedena na pozvánce k maturitní zkoušce).

Pro účast na mimořádném termínu se maturanti nemusí prokazovat potvrzením o negativním výsledku testu, prodělání onemocnění COVID-19 či očkování.

Mimořádný termín je určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluvili řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Profilová část

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. června 2021 do 23. července 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat od 19. dubna 2021. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy. Stanovené termíny zveřejní do 31. března 2021 na webových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar