Kalendář maturitní zkoušky

  • Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro jarní zkušební období 2019 zde.
  • Kalendář s nejdůležitéjšími termíny jarního zkušebního období 2019 zde.