Jednotné zkušební schéma

  • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 zde.
  • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 zde.
  • Jednotné zkušební schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2019 zde.
  • Podrobné jednotné zkušební schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2019 zde.
  • Spádové školy v podzimním zkušebním období 2019 zde.