Termíny konání zkoušek

Podzimní zkušební období 2022

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. (od 12.00 hod.) do 5. září 2022. Podrobný časový rozvrh stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 20. července 2022. Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části (pozvánky budou zpřístupněny 16. srpna 2022).

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  DATUM KONÁNÍ  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 
Český jazyk a literatura 1. září 2022 12:00 85 min.
Matematika 2. září 2022 8:30 135 min.
Francouzský jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Anglický jazyk 2. září 2022 12:00 110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující 5. září 2022 13:00 150 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 budou moci konat 1.–20. září 2022. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2022.

Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar