Jarní zkušební období

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2021.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2021 do 10. června 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

  • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 zde.
  • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 (bude aktualizováno).
  • Jednotné zkušební schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2021 (bude aktualizováno).
  • Podrobné jednotné zkušební schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2021 (bude aktualizováno).
  • Spádové školy v podzimním zkušebním období 2021 zde.(bude aktualizováno).

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar