Maturitní kalendář 2021

Jarní zkušební období

Jednotné zkušební schéma 

  • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 zde.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar