Maturitní kalendář 2021

Podzimní zkušební období

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do čtvrtka 2. září 2021 na spádových školách (místo konání bude uvedeno na pozvánce k didaktickým testům). Časový rozvrh konání zkoušek stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v jednotném zkušebním schématu.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 
1. září 2021    Matematika  12:15  135 min.
Německý jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
2. září 2021   Anglický jazyk  9:00  110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující  9:00  150 min.
Český jazyk a literatura  13:30  85 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021. Konkrétní termíny konání zkoušek stanovuje ředitel školy.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar