Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/02.00217

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v dřevozpracujících oborech nákupem nových strojů a zařízení včetně softwaru.

Specifické cíle projektu

 • příprava žáků pro práci v dřevozpracujícím odvětví (zvýšení kvalifikační úrovně absolventů s jejich uplatněním na číslicově řízených strojích)
 • zvýšení kvality vzdělávání, zvýšení počtu vzdělávaných žáků
 • zatraktivnění dřevozpracujících oborů pro žáky základních škol
 • modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání
 • modernizace strojního a didaktického vybavení v dřevozpracujících oborech
 • modernizace a zapojení informačních technologií, a tím zvýšení možností absolventů maturitních oborů pokračovat ve studiu na dalším stupni vzdělání (VOŠ, VŠ)
 • snížení nezaměstnanosti, zvýšení uplatnitelnosti nezaměstnaných občanů na trhu práce
 • zvýšení kvalifikační úrovně stávajících zaměstnanců firem v dřevozpracujícím průmyslu

Popis konečného stavu

V rámci projektu dojde k vybavení šesti škol Moravskoslezského kraje, vyučujících dřevozpracující obory, zcela novými, číslicově řízenými dřevoobráběcími CNC stroji včetně příslušného hardwarového a softwarového vybavení a dalším zařízením, potřebným pro výuku v dřevařských oborech, dle specifických potřeb jednotlivých škol.

Zapojené školy – partneři projektu

 • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
 • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
 • Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace
 • Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
 • Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu   Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 30 129 937,62
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %) 27 870 192,30
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (7,5 %)  2 259 745,32

Doba realizace projektu

10/2008 – 12/2010

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kačmařík