Podpora výuky CNC obrábění

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002194 

Cíl projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení kvality výuky a zlepšení podmínek pro výuku strojírenských předmětů žáků středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.  Specifickými cíli je dále zvýšení kvalifikační úrovně absolventů s jejich uplatněním na CNC stojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání.  

Výstupy projektu

Modernizace odborných učeben a rozšíření možnosti výuky CNC obrábění na jednotlivých školách – partnerech projektu. V rámci projektu dojde k pořízení dílenských cvičných CNC strojů, programovacích panelů, potřebné ICT techniky, specializovaného software (tzv. postprocesor) pro komunikaci CAD/CAM SW s CNC strojem a technologického nábytku.

Partneři projektu

  • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; 
  • Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; 
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; 
  • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. 

Financování projektu

Zdroj financování projektu   Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 24 101 485,28
Celkové způsobilé výdaje projektu          24 101 485,28
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%)    21 691 336,75
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %)  2 410 148,53

Doba fyzické realizace projektu

6/2016–11/2018

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Švecová

  • projektový manažer
  • odbor evropských projektů
  • tel.: 595 622 834
  • fax: 595 622 427
  • e-mail: jana.svecova@msk.cz