Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Aktivity projektu

 1. Řízení projektu
 2. Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol a podpora spolupráce se zaměstnavateli
 3. Podpora kariérového poradenství
 4. Podpora polytechnického vzdělávání na základních a středních školách
 5. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 6. Podpora výuky cizího jazyka v odborném školství
 7. Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK

Partneři projektu

 • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
 • Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
 • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
 • Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
 • Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
 • Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola Třineckých železáren
 • Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
 • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Moravskoslezský krajský šachový svaz
 • Centrum kompetencí
 • Ostravská univerzita
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Dolní oblast Vítkovice
 • Mensa České republiky

Doba realizace

červenec 2018 - červen 2021

Informace k projektu

Mgr. Jan Šindelka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

Ing. Andrea Nytrová
odborný garant projektu
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 637
e-mail: andrea.nytrova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 196.340.524,43
Dotace EU 166.889.445,76
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 19.634.052,44
Podíl poskytnuté dotace SR 10%
Spolufinancování kraje 9.817.026,23
Podíl poskytnuté dotace kraje 5%

Zapojení školy do projektu

O - Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol:

 • o1 - Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen (Měřící technika).
 • o3 - Vzdělávaní učitelů - odbornost (Odborná školení: Fanuc, Heidenhain, AutoCAD, SolidWorks, SolidCAM, Top Solid, Xilog).
 • o5 - Regionální oborová centra (Horizontální stolová frézka, odborná učebna CAD/CAM).
 • o6 - Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů (Odborná firma Bašista)..
 • o7 - Zavádění prvků duálního vzdělávání (Odborné firmy Bašista, Elfe, Erdrich Umformtechnik).
 • o8 - Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků (Kovo Junior).
 • o9 - Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání (Elfe, Strojírny Kalinowski, Erdrich Umformtechnik, Tieto, On Semiconductor).
 • o10 - Přednášky odborníků z praxe ve školách (Bašista, Elfe, Erdrich Umformtechnik, Kofola, Moses).

KA - Podpora kariérového poradenství:

 • k1 - Vznik Centra kariérového poradenství.
 • k4 - Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání (Motivační workshopy).

P - Podpora polytechnického vzdělávaní:

 • p1 - Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky (Arduino).
 • p3 - Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří (1. ZŠ Krnov, 2. ZŠ Krnov, ZŠ Město Albrechtice, ZŠ a MŠ Úvalno a odborné firmy Bašista, Elfe, Erdrich Umformtechnik, Strojírny Kalinowski).
 • p4 - Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli (1. ZŠ Krnov, 2. ZŠ Krnov, ZŠ Město Albrechtice, ZŠ a MŠ Úvalno).
 • p5 - Projektové dny/výjezdy žáků (Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, Ampér Brno, Technologický park Ostrava, Národní technické muzeum Praha, ZOO).
 • p6 - Odborné technické kroužky pro žáky SŠ (3D tiskárny, Arduino, měření v praxi, CAD/CAM, řídící systémy Heidenhein, Fanuc).

Rozvoj výuky cizích jazyků:    

 • j1 - Mezinárodní spolupráce odborných škol - eTwinning
 • j2 - Prezentiáda
 • j3 - Den ve firmách
 • j4 - Kroužky cizího jazyka

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti:

 • g3 - Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
 • g4 - Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

Seznam spolupracujících ZŠ

 1. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov
 2. Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov
 3. Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice
 4. Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace, 793 91 Úvalno 19 (ZŠ), 793 91 Úvalno 328 (MŠ)
 5. Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 1970/17, okres Bruntál, příspěvková oganizace
 6. Základní škola Krnov, Žižkova 572/3, okres Bruntál, příspěvková organizace
 7. Základní škola a Mateřská škola Lichnov, Lichnov č. 46, okres Bruntál, příspěvková organizace
 8. Základní škola Zátor, Zátor - Loučky 86, okres Bruntál, příspěvková organizace
 9. Mateřská škola Krnov, Albrechtická 1702/85, okres Bruntál, příspěvková organizace
 10. Mateřská škola Krnov, Náměstí míru 165/15, okres Bruntál, příspěvková organizace

Seznam spolupracujících firem

 1. Bašista strojírenská výroba, Chářovská 1135/82a, 794 01 Krnov 
 2. Elfe s.r.o., Chářovská 920/120, 794 01 Krnov 
 3. Strojírny Kalinowski s.r.o., Soukenická 2460/21D, 794 01 Krnov
 4. Erdrich Umformtechnik s.r.o., Červený dvůr 1130/39, 794 01 Krnov
 5. Granitol Moravský Beroun
 6. Alfaplastik Bruntál
 7. Al invest Břidličná

Kontakty na členy realizačního týmu

Ing. Aleš Zouhar
hlavní koordinátor a metodik aktivit
tel.: 554 637 150
e-mail: ales.zouhar@sspkrnov.cz

Ing. Karin Kalinowská
projektový manažer
tel.: 554 637 155
e-mail: karin.kalinowska@sspkrnov.cz

Ing. Pavlína Balcárková
koordinátor investičních aktivit
tel.: 552 302 232
e-mail: pavlina.balcarkova@sspkrnov.cz

Martin Jargaš
odborný garant klíčových aktivit - O
tel.: 554 637 156
e-mail: martin.jargas@sspkrnov.cz

Ing. Martina Kvapilová
odborný garant klíčových aktivit - KA
tel.: 554 637 159
e-mail: martina.kvapilova@sspkrnov.cz

Ing. Jana Stambolidisová
odborný garant klíčových aktivit - P
tel.: 554 637 180
e-mail: jana.stambolidisova@sspkrnov.cz

Ing. Hana Balonová
odborný garant klíčových aktivit - čtenářská a matematická gramotnost + cizí jazyky
tel.: 554 637 152
e-mail: hana.balonova@sspkrnov.cz

Petr Kelemen
odborný garant klíčových aktivit - O
tel.: 552 304 082
e-mail: petr.kelemen@sspkrnov.cz

Mgr. Jana Mayerová
odborný garant klíčových aktivit - K
tel.: 552 304 081
e-mail: jana.mayerova@sspkrnov.cz

Mgr. Jan Šamárek
odborný garant klíčových aktivit - J a G
tel.: 552 304 088
e-mail: jan.samarek@sspkrnov.cz

Mgr. Pavel Šlapák
odborný garant klíčových aktivit - P
tel.: 552 304 074
e-mail: pavel.slapak@sspkrnov.cz