Mechatronika

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/19.01196

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem. Realizací projektu se výuka odborných předmětu výrazně přiblíží praxi, vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v neposlední řadě dojde k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy.

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu budou v partnerských školách vybudovány učebny pro výuku mechatroniky. Budou vybaveny technologickým nábytkem, výpočetní technikou, moderními měřícími přístroji a především pneumatickými a elektropneumatickými výukovými systémy.

Partnery projektu jsou Střední škola průmyslová, Krnov, p.o.; Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.; Střední průmyslová škola, Karviná, p.o.; Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, p.o.; Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o.; Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu    Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu    44 924 018,17
Celkové způsobilé výdaje projektu       44 540 496,57
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %)     37 859 422,07
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj  7 064 496,10

Doba realizace projektu

4/2010 – 12/2013

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas