Individualizace výuky pro vybrané obory SŠP Krnov

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0894

Cíl projektu

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti

Financování projektu

Zdroj financování projektu     Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu       1 221 120,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu (100 %)    1 221 120,00

Doba realizace projektu

07/2012 – 06/2014

Kontaktní osoba

RNDr. Milan Osladil

  • Ředitel školy
  • tel.: 554 637 150  554 637 150 BEZPLATNĚ 
  • fax: 554 637 152
  • e-mail:  info@sspkrnov.cz