Zkušenosti pro moderní trh práce

Operační program

Program Erasmus+

Klíčová akce 1

Projekty mobility osob

Akce

Mobilita

Aktivita

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Číslo projektu

2019-1-CZ01-KA102-060098

Financování projektu

32.213,- EUR

Doba realizace projektu

09/2019 – 06/2022

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Zouhar

  • ředitel školy
  • tel.: 554 637 150, 554 637 151 
  • e-mail:  info@sspkrnov.cz