Digitalizujeme školu

Operační program

Národní plán obnovy - 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Cílová skupina 

Žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří

Anotace projektu

  • Digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.
  • Mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti. 

Financování projektu

Národní plán obnovy (Next Generation EU)

Doba realizace projektu

01/2022 – 12/2024

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Zouhar

  • ředitel školy
  • tel.: 554 637 150, 554 637 151 
  • e-mail:  info@sspkrnov.cz

Soubory ke stažení