Hlavním posláním domova mládeže je poskytnout žákům vhodné podmínky ke studiu. Ubytování je poskytováno po celou dobu školního roku. Ubytování může být v průběhu školního roku na DM ukončeno, pokud o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák. Toto se nahlásí v průběhu kteréhokoliv kalendářního měsíce, a to tak, že ode dne následujícího měsíce bude ubytování zrušeno. Jakékoliv výjimky z ubytování je nutno předem projednat s vedoucí domova mládeže Mgr. Janou Mayerovou a doložit písemnou žádostí a podepsanými všeobecnými pokyny. Pro evidenci příjezdu, odjezdu a vycházek na DM si žák mladší 18-ti let vyzvedne u vychovatele vycházkovou knížku. Pokud jí ztratí, zakoupí si novou vycházkovou knížku v hodnotě pořizovací ceny. Žák se řídí Vnitřním řádem domova mládeže.

Pracovní emailová adresa domova mládeže (např. pro omlouvání): vychovatele@sspkrnov.cz

Seznam nutných věcí pro ubytované: občanský průkaz, visací zámek 2ks, 1 ks fotografie jako na OP, příbor, skleničku, talíř, domácí oblečení a obuv, sáčky na svačinu, ramínka na kalhoty a šaty, hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny    

Příjezdy na DM v neděli od 17,00  do 21,30 hodin. Odjezdy z DM v pátek do 15,00 hod.

Platby:

Výše úplaty za ubytování činí  1000,- Kč /měs. Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet školy u peněžního ústavu:  KB - č.ú. 19736771/0100. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. ve znění novely 436/2010 Sb.). Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (např. střídání praktického a teoretického vyučování).

U p o z o r n ě n í : Platby za ubytování a stravování se provádí bezhotovostním převodem na účet KB, č.ú.  19736771/0100, ale pod rozdílným variabilním symbolem.

  •  VS pro platbu za stravu je čtyřmístné evidenční číslo žáka, např. 1111
  •  VS pro platbu za ubytování je pětimístný, číslice 3 a evidenční číslo žáka, např. 31111

Stravování:

Ubytovaní žáci mají možnost se celodenně stravovat ve školní jídelně. Pro odebírání stravy si musí každý strávník vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit čipovou kartu v hodnotě 120 Kč (vratná záloha). Celodenní strava činí 100,- Kč, z toho oběd 30,- Kč. Žáci musí zaplatit celodenní stravu a ubytování na příští měsíc dopředu, a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce. Celodenní strava je poskytována v jídelně školy, oběd zajistí škola, do níž žák chodí. Jedná se o žáky SPgŠ a SZŠ, SOŠ DCR, SOUŠ varhanářská. 

Odhlášky ze stravování (v době nemoci, či jiné omluvené nepřítomnosti) můžete provést na www.strava.cz (přihl. údaje si žák vyzvedne u vedoucí ŠJ) nebo nahlaste 1 den předem do 10,00 hod. vedoucí jídelny, tel. 552 304 118 nebo na mail svetlana.pospisilova@sspkrnov.cz. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy www.sspkrnov.cz .

Vybavení a činnost:

Vše naleznete na facebooku: Domov mládeže, SŠP Krnov, Opavská 49

                 

                 

Údaje o zařízení:

  • Název: Domov mládeže, Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
  • Adresa: Opavská 49, Krnov 794 01 
  • Telefon: Vedoucí DM 552 304 086, DM-C 552 304 081, DM-A 552 304 080
  • Ředitel: Ing. Aleš Zouhar
  • Vedoucí DM: Mgr. Jana Mayerová
  • E-mail: jana.mayerova@sspkrnov.cz
  • Vychovatelé: Evgenie Huterová, Alena Šuláková, Renata Pilnáčková, Libor Unčovský

Soubory ke stažení