Zhodnocení pracovního pobytu v rámci ERASMUS+ v Budapešti
22.12.2021

Poslední den 14denního pobytu v Budapešti, financovaného grantem EU, měli žáci naší školy možnost během evaluační schůzky zhodnotit svůj zdejší pobyt, vyjádřit se ke svým pracovním zkušenostem a novým zážitkům ve firmách.
Všichni žáci hodnotili svůj pobyt velmi kladně. Žáci oboru Mechanik seřizovač si vysoce cenili praxi, protože byli zaškoleni a bylo jim umožněno pracovat i se stroji, se kterými se během své praktické výuky neměli možnost potkat. Také žáci oboru Informační technologie získali nové cenné zkušenosti. Během svého pobytu se museli poprat s novým programovacím jazykem a pomocníkem jim k tomu byla sada výukových videí. Žáci oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva byli během svého pobytu rozděleni do tří skupin. Tři z nich přímo navštěvovali stolařskou firmu, ve které měli možnost prokázat své znalosti a zkušenosti získané nejenom během studia. Příjemně je překvapil přístup majitele firmy i zaměstnanců a také to, že i oni mohli využívat zaměstanecké benefity - občerstvení zdarma, výborné obědy či tělocvičnu s posilovnou v rámci samotné firmy, která je přístupná po ukončení směny. Další žák tohoto oboru pracoval v menší truhlářské firmě, kde pomáhal s výrobou interiérů a exteriérů do domácností. Poslední žákyně oboru UŘZD bohužel nemohla nastoupit do původně nasmlouvané firmy, ale byl jí zajištěn náhradní program. První týden pracovala v projektové kanceláři a věnovala se kancelářské práci, která je také nezbytnou součástí práce truhláře. Další týden navštěvovala a blíže se seznamovala s prací malých dílen, které se specializují na renovaci a restaurování historického mobiliáře.
Pozitivně žáci naší školy hodnotili také možnost prohlédnout si samotné centrum Maďarska - Budapešť a její krásné nejen vánoční výzdoby a ozdoby.