Významné ocenění pana Martina Jargaše
18.6.2024

Pan Martin Jargaš si 12.6.2024 na galavečeru v Praze přebral z rukou viceprezidenta HK ČR Filipa Dvořáka stříbrnou merkurovu medaili.
Pan Jargaš je pedagogem na Střední průmyslové škole v Krnově, kde pracuje již od roku 2000.
Zde je učitelem odborného výcviku a aktivně se snaží se do výuky přenést moderní techniky jako je práce ve skupinách při zpracovávání různých projektů. V roce 2008 byl jmenován zástupcem ředitele praktického vyučování. Od této doby má možnost vést výuku různých oborů a snaží se ji poposunout technologicky na vysokou úroveň.
Pan Jargaš vede ty nejlepší žáky v různých soutěžích, jako např. T-Profi, Kovo junior, Mistrovství republiky - Truhlář.S OHK Bruntál spolupracoval od počátku na soutěži T-PROfI, kdy jeho tým byl účasten každý rok a letos postoupili do krajského kola, kde se umístili velmi těsně druzí. Se studenty absolvuje mnoho exkurzí, jak ve firmách tak v muzeích a na nejrůznějších veletrzích, a akcích odborného charakteru. Jeho oborem je strojírenství, stolařství a textilní průmysl, kdy velmi zapáleně vede studenty v těchto tolik potřebných oborech, učí je píli, ale i lásce k řemeslu.
Jsme rádi, že byl pan Jargaš vybrán panem prezidentem HK ČR jako vhodný kandidát k tomuto ocenění.
Za celou OHK Bruntál mnohokrát gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.