Úspěch naší absolventky při studiu NÁVRHÁŘSTVÍ na TU Liberec - červen 2024
24.6.2024

Absolventka našeho oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu z roku 2021 Anežka Šamajová úspěšně zvládla bakalářské zkoušky v oboru NÁVRHÁŘSTVÍ na Technické univerzitě v Liberci a její bakalářská práce zaměřená na VZOROVÁNÍ DUTINNÝCH TKANIN byla navržena na cenu děkana. Komise ocenila profesionální zpracování i přílohy ve formě tkaniny a zdařilého vzorníku.
Studentka se inspirovala motivy v architektuře, které se dají využít v interiéru či oděvnictví, a ovlivnila ji i dlouholetá tradice tkalcovství v Krnově a její středoškolské studium tkalcovství na SŠP Krnov.