Školní přijímací zkouška - Mechanik opravář motorových vozidel
19.3.2024

Ředitel školy stanovil v kritériích příjímacího řízení školní přijímací zkoušku.

První termín školní přijímací zkoušky je stanoven na den 3. 4. 2024 v 8:00 hodin, druhý termín je stanoven na den 4. 4. 2024 v 8:00 hodin.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku jedenkrát!

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluvil řediteli školy, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín konání je stanoven na den 24. 4. 2024.

Povolené pomůcky jsou pouze černá nebo modrá propisovací tužka.

Celkový počet bodů za školní přijímací zkoušku je 50. Ředitel školy stanovuje hranici úspěšnosti na 20 bodů.

Místo konání školní přijímací zkoušky je Opavská 34, 794 01 Krnov.

Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze základních znalostí ze světa automobilů.

Délka písemného testu je 30 minut.

Obsah a rozsah učiva školní přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, kteří prokazatelně doloží splnění podmínek pro podání žádosti, konají školní přijímací zkoušku v jazyce národnostní menšiny.