Oživujeme tradici výuky paličkování
28.6.2024

Naše škola se již od roku 2002 snaží oživit výuku paličkované krajky, jejíž dlouhá tradice je spojována s nedalekým městečkem Osoblahou.
Zde paličkování vzniklo pravděpodobně v 17. století. Roku 1905 pak byla založena škola pro paličkování. K zániku paličkování v Osoblaze i okolí došlo vyhořením školy na konci 2. sv. války v roce 1945 a odsunem německého obyvatelstva v roce 1946.
Na techniku paličkování se však úplně zapomnělo. Protože tuto techniku v Krnově ovládalo velmi málo žen, nejprve jsme se ji musely naučit, a to konkrétně učitelky odborného výcviku paní Lišková a paní Horáková i učitelka teorie paní Kvapilová. Postupně jsme organizovaly kurzy paličkování pro zájemce z Krnovska a Osoblažska. V roce 2005 se podařilo získat originální vzorek Osoblažské krajky a dokonce podvinky – vzory, které byly dovezeny až z německého města Ansbach. Souběžně byly zpracovány informace o historii, vzniku a zániku paličkované krajky v Osoblaze, a tak vznikla i malá publikace. Veřejnosti byly informace také předávány formou přednášek a výstav.
Od roku 2010 jsme výuku paličkování zavedly do teoretické i praktické výuky oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu. Nadále seznamujeme s touto tradicí studenty ve výuce a předvádíme techniku paličkování na různých řemeslných akcích, v domově důchodců, v základních školách a ve výstavních síních.