Obhajoby ročníkových prací UŘZT
21.2.2024

Konečně v pondělí proběhla obhajoba ročníkových prací třetího ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu, na kterých žákyně ve spolupráci s učiteli odborných předmětů a mistrovými pracovaly téměř půl roku. Nejprve dostaly zadání námětů, které sloužily jako inspirace. Tentokrát jako téma byly zvoleny České lidové tkaniny a venkovský interiérový styl. Náměty pak inspirovaly ve výběru barev a vzorování pruhy nebo káry. Témata nebyla lehká, místy dala zabrat, ale nakonec byla úspěšně zvládnuta.

Jako úkol bylo zadáno utkat kelim na rámu, na tkalcovském stavu prostírku a polštář, který pak byl došíván do konečné podoby.

Postupováno bylo od vytvoření moodboardu přes výtvarné a počítačové návrhy, samotné tkaní až po focení výsledných výrobků.

Nelehké byly i prezentace k obhajobě, ve kterých se propojily znalosti z mnoha předmětů: český jazyk, IKT, počítačová grafika a samozřejmě všechny odborné předměty.

Této akci se říká „malá maturita“, protože se vyzkouší téměř vše, co studentky čeká při tvorbě maturitních prací.