Ekologická vycházka 1.B
22.5.2024

Seznamujeme s enviromentálními problémy a ochranou přírody