Úřední deska

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Na základě § 59, § 60 až § 60g a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje níže uvedený předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pro vykonání talentové zkoušky se stanovuje termín 8. 1. 2019 a druhý termín 9. 1. 2019. Talentová zkouška sestává z kresby tužkou. Přihlášky se přijímají do 30. 11. 2018.

Kód oboru vzdělávání

Obor vzdělávání - název RVP

Obor vzdělávání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

82-51-L/03

Uměleckořemeslné zpracování textilu

Návrh a realizace textilií a oděvů

denní forma vzdělávání

12

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a) Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 40 bodů

od 1,40 do 1,59 – 30 bodů

od 1,60 do 1,79 – 25 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b) Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:

1 – 40 bodů

2 – 30 bodů

3 – 20 bodů

4 – 10 bodů

5 –   0 bodů

max. 40 bodů.

c) Dalších kritérií:

1. Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.

2. Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body.

max. 10 bodů.

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 12 s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu.

Ing. Aleš Zouhar v. r.
ředitel školy

V Krnově dne 31. 10. 2018.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Na základě § 59, § 60 až § 60g a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje níže uvedený předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pro vykonání talentové zkoušky se stanovuje termín 8. 1. 2019 a druhý termín 9. 1. 2019. Talentová zkouška sestává z kresby tužkou. Přihlášky se přijímají do 30. 11. 2018.

Kód oboru vzdělávání

Obor vzdělávání - název RVP

Obor vzdělávání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

82-51-L/02

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce

denní forma vzdělávání

18

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a) Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 40 bodů

od 1,40 do 1,59 – 30 bodů

od 1,60 do 1,79 – 25 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b) Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:

1 – 40 bodů

2 – 30 bodů

3 – 20 bodů

4 – 10 bodů

5 –   0 bodů

max. 40 bodů.

c) Dalších kritérií:

1. Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.

2. Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body.

max. 10 bodů.

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 18 s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu.

Ing. Aleš Zouhar v. r.
ředitel školy

V Krnově dne 31. 10. 2018.