Úvodní stránka

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list.

Informační technologie = dobrá volba!

Chcete umět programovat, skládat počítač, či vědět, jak funguje Internet? Obor Informační technologie je nejen zajímavý, ale má budoucnost. Žáci mají k dispozici nejnovější software i hardware, který umožňuje efektivní výuku programování, servisu IT, návrhu i montáží počítačových sítí, 3D tiskárnu, termokameru a další moderní pomůcky.

Řemesla - vždy budou potřeba!

Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum. 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pro zájemce chystáme zdarma přípravné kurzy na příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Zájemci se mohou hlásit u odevzdání přihlášek, na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či tel. 554 637 151. Termíny budou vypsány při dostatečném počtu zájemců.

Stužkovací ples

Srdečně Vás zveme na Stužkovací ples, který se uskuteční v pátek 10. února 2017 od 19.00 hod. v sále Slezkého domova v Krnově. Vstupné 140,- Kč možno zakoupit na sekretariátě školy nebo před zahájením plesu v místě konání. Srdečně zvou maturanti 4. E, 4. U, 2. P.

Výsledky přijímacího řízení do oborů Uměleckořemeslného zpracování dřeva a textilu - 1. kolo

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).
 
Obor: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor: 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
 
Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.
 
Můžete podat odvolání podle poučení v rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Formulář odvolání uchazeče proti nepřijetí zde.
 
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Citace § 60a odstavec 6 školského zákona: "Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“.
 
Citace § 60a odst. 7 školského zákona: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.".
 

S jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na naši školu telefonicky (tel. 554 637 151) nebo formou e-mailu (info (zavináč) sspkrnov (tečka) cz).

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání:

Informační technologie zde.

Mechanik seřizovač zde.

Obráběč kovů zde.

Truhlář zde.

Podnikání zde.

Stejné informace najdete na Úřední desce a v nabídce Přijímací zkoušky - Kritéria přijímacího řízení.

Kovo Junior 2017

Dne 30.1. 2017 se uskutečnila regionální soutěž KOVO – Junior, která  je určena žákům 2. až 4. ročníků oborů Mechanik seřizovač a Mechatronik jejíž vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR. Do regionálního kola se přihlásily 4 střední školy Moravskoslezského kraje, členů CECHU KOVO ČR. SOŠ Frýdek-Místek, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SŠP Krnov, a SŠT Opava reprezentovalo 8 žáků. Účastníci soutěžili ve dvou praktických částech – I. vypracování programu pro CNC frézku pomocí programu Heidenhain, II. měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a jednom teoretickém zadání, kdy vypracovávali test. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do celostátního finále soutěže KOVO Junior 2017. Děkujeme našim žákům - Davidu Leszcynskému a Antonínu Komárkovi za účast na této soutěži a všem můžeme říci, že patří mezi 8 nejlepších mechatroniků v programování systému Heidenhain v Moravskoslezském kraji.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Náš žák třídy 1. E Martn Genčur obsadil krásné 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje ve Středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti. Prvního kola soutěže se zúčastnilo téměř 1.100 osob, z toho téměř 600 žáků středních škol se kvalifikovalo do druhého kola. Cenu mu osobně předal manažer kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Blahopřejeme!

Talenty pro firmy

Dne 25. 1. 2017 se žáci ze Střední školy průmyslové v Krnově setkali se žáky Základní školy z Města Albrechtic. Setkání bylo důležité, aby si mohli nacvičit spolupráci, kterou budou potřebovat na účasti soutěži  „T-PROFI -  Talenty pro firmy“, co pořádá Česká hospodářská komora. V měsíci březnu proběhne regionální kolo v Krnově. Celá soutěž bude probíhat  v soutěžních týmech, které budou složeny: 3. žáci ZŠ (5. třída), 3. žáci SŠ (2. ročník) a kapitán z firmy, jehož úkolem bude koordinovat a řídit tým. Hlavní roli bude hrát polytechnická stavebnice, ze které budou stavět dle přiložené dokumentace pouze žáci ZŠ a SŠ. Popřejme jim mnoho zdaru a štěstí.
 

Sdělení o výsledcích talentové zkoušky

Sdělení o výsledcích talentové zkoušky do Uměleckořemeslného zpracování dřeva zde a do Uměleckořemeslného zpracování textilu zde.

Informace rovněž uvedeny na Úřední desce a v záložce Přijímací zkoušky.

Den otevřených dveří - 18. ledna 2017

Talentové zkoušky

V úterý 10. 1. 2017 nebo ve středu 11. 1. 2017 vždy od 9.00 hod. na učebně 405 se uskuteční talentové zkoušky oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování dřeva a textilu. Tužku B6 a mazací gumu vzít s sebou, ostatní věci budou zapůjčeny.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Všem žákům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

Šachy 2016

1. listopadu 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo turnaje v šachu. 
Zúčastnilo se 24 žáků naší školy, kteří byli na úvod rozděleni do 8 skupin, v nichž se hrálo systémem každý s každým. První z každé skupiny pak postupovali do čtvrtfinále, kde se hrálo ve dvou čtyřčlenných skupinách také systémem každý s každým.
Turnaj probíhal podle pravidel rapid šachu. Partie se hrály na 2x15 minut, tj. každá partie trvala nanejvýš půl hodiny. Pro měření času byly úspěšně použity programy 'šachové hodiny' autorů Lukáše Fuska (4.E) a Lukáše Kubase (4.E).
Po 6 hodinách náročných soubojů bylo konečně jasné pořadí na prvních místech:
1. Vojtěch Bachlet (1.E)
2. Josef Matušek (3.E)
3. Jiří Knapek (1.E)
4. Lukáš Procházka (4.U)
5. Jakub Havíř (3.E)
Prvních 5 postupuje jako tým do okresního kola, které se koná ve Vrbně pod Pradědem v pátek 9.12.2016 od 8:30.

Návštěva Univerzity Palackého v Olomouci

Naši žáci oboru Informační technologie se v listopadu zúčastnili dne otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. Seznámili se s jednotlivými obory, dozvěděli se důvody proč studovat na této univerzitě, zjistili podmínky studia, stipendia a ubytování. Zkrátka máme o čem přemýšlet.

pIšQworky - oblastní turnaj v Krnově

Dne 4.11.2016 se konalo na Gymnáziu v Krnově oblastní kolo soutěže v pIšQworkách. Z naší školy se zúčastnily 2 týmy, ‘Nejkulaťoulinkatější’ a ‘Pípa Family’.
 
Turnaj v Krnově byl letos největším turnajem v Moravskoslezském kraji, protože tu zápolilo celkem devatenáct týmů ze sedmi škol. A pouze první dva týmy mohly postoupit do krajského kola.
 
Nejprve proběhlo rozlosování do 4 skupin (3 skupiny po 5 týmech a 1 skupina se 4 týmy), z nichž první 2 týmy postupovaly do play-off. Oba naše týmy ze skupiny do play-off postoupily. A pak nastaly napínavé, dlouhé a tvrdé boje o 2 postupová místa.
 
Nakonec zvítězilo družstvo pořádající školy Ethanol, ale na druhém postupovém místě skončil tým z naší školy – ‘Pípa Family’! Takže náš tým [ve složení Adam Szotkovski (3.E), Tomáš Michalčák (3.E), Daniel Prášil (2.E), Lukáš Lazar (1.E), Aleš Prchal (2.E) a náhradník Filip Pastorek (2.E)] se tak jako skoro každý rok i letos zúčastní krajského kola turnaje v pIšQworkách, které se koná v Ostravě v pondělí 14.11.2016.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, více na úřední deska.

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojí do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou v oborech L a H, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list.

Exkurze ve společnosti On Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm

Dne 12. 10. 2016 se zúčastnili žáci naší školy exkurze ve společnosti On Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm. Je to společnost, která navazuje na tradici bývalého podniku Tesla Rožnov, kdysi největšího podniku na výrobu polovodičových součástek a televizních obrazovek u nás. Součástky společnosti On Semiconductor mají široké uplatnění v řadě produktů, od automobilů, praček, televizorů až po tablety a mobilní telefony.
 
Žáci se seznámili s navrhováním integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a polovodičových čipů. Některé provozy při výrobě čipů mohli sledovat pouze přes prosklené dveře, vzhledem k požadavkům výroby na prakticky nulovou prašnost prostředí, kam zaměstnanci vcházejí přes vzduchovou sprchu.
 
Vzhledem k tomu, že poptávka po výrobcích této firmy se neustále zvyšuje a tato firma se neustále rozvíjí, mají i žáci naší školy možnost uplatnění v této společnosti. Žákům se exkurze velmi líbila, jak zajímavé prostředí provozu, tak i příjemná atmosféra v této společnosti.

Školní kolo stolního tenisu

V pátek 14. 10. 2016 proběhlo v místní cvičebně školní kolo stolního tenisu. Urputné vyřazovací boje rozhodly o 4 statečných, kteří nás budou reprezentovat v okrskovém kole. Fandíme!

Projekt DIGI.JOB.ID

V rámci projektu DIGI.JOB.ID (Digital Job Identilies) pomocí otevřených výukových modulů si žáci nástavbového studia vytvořili vlastní profesní profil na celosvětově největší profesní síti LindkedIn. Projekt organizovala Reintegra Krnov, která pomáhá nezaměstnaným najít pracovní uplatnění formou poradenství, vzdělávacích kurzů, programu zaměstnávání v chráněných dílnách, psych. poradenství a profesní diagnostiky. 

Sbírka potravinové pomoci

Potravinová banka v Ostravě, ve spolupráci s krajským úřadem Moravskoslezského kraje, ZUŠ Krnov a ve spolupráci s naší školou pořádá SBÍRKU POTRAVINOVÉ POMOCI v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby, ve dnech 10. 10. - 14. 10. 2016. 
Jaké potraviny je možné přinést: trvanlivé potraviny před datem spotřeby (cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, čínské polévky, sirupy, čaje, cukrovinky pro děti, apod.). Sbírka je určena pro Armádu spásy, středisko Krnov.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Dne 5. října se skupina mechatroniků zúčastnila exkurze na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Tuto akci připravila Okresní hospodářská komora pro střední školy z okresu Bruntál.

Barvy podzimu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy textilní tvorby Barvy podzimu, která proběhne ve čtvrtek 6.10.2016, v 16 hod ve Flemmichově vile, Krnov. Součástí  vernisáže bude módní přehlídka oděvní tvorby zdobené různými textilními technikami žákyň 3. a 4. ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu ze Střední školy průmyslové, Krnov. 

Adaptační kurzy 1. ročníků

V měsíci září proběhly dva adaptační kurzy tříd 1. E a 1. U v Karlově pod Pradědem. Tato školní akce bývá již každoročně využita ke vzájemnému seznámení žáků spolu s třídním učitelem, dosažení vzájemné spolupráce ve skupině, možnosti jednodušeji najít své místo ve skupině, primární prevenci mimo rámec školní docházky a předcházení sociálně patologickým jevům. Součástí bohatého programu je poznávání okolní přírody Malé Morávky a vrcholu Praděd. Doprovázelo nás jednou sluníčko, někdy mráčky, byla pohoda, zkrátka užili jsme si to!

StartUP Harvest 2016

V měsíci září jsme se zúčastnili 3. ročníku ostravské soutěže Startup Harvest, která si dává za cíl podpořit začínající podnikatele a ukázat českým i slovenským investorům, že i v České republice je plno firem, které vyvíjí zajímavé projekty a produkty. Tato technologická akce si dává za cíl rozšíření znalostí a navázání dalších kontaktů.

Cyklokurz

Dne 6. června jsme vyrazili s žáky 2.E na třídenní cyklistický kurz. První den nás čekala trasa Milotice – Ovčárna. Počasí bylo příznivé a cesta hezky utíkala. Závěrečné stoupání z Hvězdy na Ovčárnu prověřilo naše fyzické i psychické síly. Kopec nás ale nezlomil, a navečer jsme ještě pokořili vrchol Pradědu.
Druhý den  jsme začali sjezdem z Ovčárny do Karlovy Studánky. Pokračovali jsme přes Vidly na Videlské sedlo, dále na Červenohorské sedlo a přes Švýcárnu zpět na Ovčárnu. Trasa byla poměrně náročná plná strmých stoupání, ale všichni se drželi výborně a cestu skvěle zvládli. Poslední den nás čekala závěrečná etapa – cesta domů. Počasí nám stále přálo a trasa až do Krnova vedla převážně z kopce a příjemně ubíhala..

Jak se žije s handicapem

13. května navštívila skupina žáků 2. E v rámci předmětu Konstruování a 3D modelování výstavu Jak se žije s handicapem. Žáci si vystavované předměty - pomůcky pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany -  nejen pozorně prohlédli, ale mohli si je i vyzkoušet "na vlastní kůži". V prostorách Flemmichovy vily, kde se výstava konala, tak čerpali inspiraci pro příští hodiny, kdy budou konstruovat hrací kostky pro zrakově postižené. 

Naši truhláři pomáhali

15.4. 2016 žáci oboru Truhlář montovali desky pracovních stolů na ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov, které sami vyrobili v hodinách odborného výcviku. Pomohli tím podpoře technického vzdělávání, které na základních školých zaniká. Malí kolegové budou mít pěkné pracovní prostředí, ve kterém budou trávit hodiny technického vyučování. Díky naší pomoci pokročili v modernizaci školních dílen a další žáci ZŠ získají pracovní prostor.

 

Soutěž v 3D modelování

22. března se v Hranicích na Moravě uskutečnila soutěž mladých konstruktérů v 3D modelování a tvorbě výkresové dokumentace v SolidWorksu. Konkurence byla veliká, zasoutěžit si přijelo 41 žáků ze 17 škol z České republiky a Slovenska. Žáci navrhovali 5 modelů a jeden výkres tematicky souvisejících s biatlonem. Každá úloha byla přísně časově omezena, což mnohým hodně zkomplikovalo „život“. Další novinkou bylo vyhodnocení soutěže; organizátoři vyhlásili pouze první tři místa, ostatní pořadí nestanovili. To bylo velkým zklamáním také pro naše soutěžící, Jaroslava Vaveru a Tondu Komárka. První tři místa sice neobsadili, ale v těžké konkurenci se určitě neztratili. Reprezentantům naší školy patří poděkování a do příštího ročníku jim budeme držet palce.

Infrakamera v akci

Naši Ajťáci si hrají s infrakamerou, měří teplotu mikropájky, jednotlivých komponent počítače, oteplení jističů, pojistek a spínačů v rozvodné skříni, rychlovarnou konvici, či horkou tekoucí vodu. Vše je bezkontaktní a bezpečné. Tmavá modrofialová barva je nejchladnější místo, oranžovožlutá místo nejteplejší.

Programujeme s malinkou

Naši žáci oboru Informační technologie se mimo jiné učí na mikropočítačích Raspberry Pi. Tento mikropočítač programují v jazyce Python po interní školní síti a ovládají např. krokový motor, čidlo pohybu nebo LCD display.

Tiskneme 3D!

Máme 3D tiskárnu XYZprinting da Vinci 1.0 AiO, která integruje 3D skener a 3D tisk. 3D skener umožňuje pomocí laseru nasnímat vzorky jiných předmětů, upravit je podle vlastních představ a pak znovu vytisknout. 3D tisk je založený na nanášení roztaveného plastu v tenkých vrstvách na vyhřívaný stůl. Plast se vkládá do tiskárny v podobě drátu navinutého na cívce, která se postupně odvíjí. Součástí tiskárny je i ovládací software pro Windows, který umožňuje načtení 3D modelu v běžně používaném formátu STL. 3D tiskárna bude využívána nejen při výuce odborných předmětů uměleckořemeslných i informatických oborů, ale také v rámci zájmové činnosti a pro prezentace školy.