Úvodní stránka

Maturitní zkoušky - podzimní zkušební termín

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018.
 
Termíny písemných zkoušek společné části MZ – podzimní zkušební období 2018
 
Pondělí 3. 9. 2018
Anglický jazyk - PP 12:00
Matematika  - DT 14:00
Německý jazyk - PP 14:00
 
Úterý 4. 9. 2018
Český jazyk a literatura - PP 8:30
Český jazyk a literatura - DT 13:00
 
Středa 5. 9. 2018
Anglický jazyk - DT 8:30
Německý jazyk - DT 12:15
 
(PP písemná práce, DT didaktický test)

Jednotné zkušební schéma - sdělení MŠMT: zde.

Jednotné zkušební schéma MZ - podzim 2018 - přílohy 1-8: zde.

Jednotné zkušební schéma MZ - podzim 2018 - příloha 9: zde.


Pozvánky budeme rozesílat poštou, již byly rozeslány e-mailem.

Maturitní zkoušky společné části se konají na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii, Bruntál, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál.
 
Dle sdělení školy veškeré pomůcky (Matematické tabulky, kalkulačky, slovníky, Pravidla českého pravopisu) přineste ke kontrole od 28. 8. 2018 do 31. 8. 2018 vždy od 12.00 do 14.30 hodin.

Pěkné prázdniny!!!

Pohodové prázdniny, krásnou dovolenou všem žákům, zákonným zástupcům i zaměstnancům a štastný návrat do nového školního roku!

Volná místa v jednotlivých oborech vzdělání!

volná místa v jednotlivých oborech vzdělání, přihlášky se přijímají průběžně.

18-20-M/01 Informační technologie (4 volná místa).

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (2 volná místa).

23-56-H/01 Obráběč kovů (8 volných míst). 

33-56-H/01 Truhlář: (3 volná místa).

64-41-L/51 Podnikání (3 volná místa). 

Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum.

Moravskoslezský kraj podporuje řemesla, vice na www.remeslomarespekt.cz

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Informační technologie, Obráběč kovů a Podnikání

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) 
 
Obor vzdělání:  18-20-M/01 Informační technologie
Výsledky: zde
 
Obor vzdělání:  23-56-H/01 Obráběč kovů
Výsledky: zde
 
Obor vzdělání:  64-41-L/51 Podnikání
Výsledky: zde

Tvořivé dílny na domově mládeže

Abychom to měli na domově mládeže trochu veselejší, vyráběly jsme si pro radost dekorativní zápich, papírovou tašku z  jednoho kusu papíru a mobilní závěsy.

STIPENDIA V TELEVIZI

O možnosti získat na naší škole stipendium v oboru vzdělání Mechanik seřizovač informovala TV Polar:

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000012167/stipendia-lakaji-deti-na-technicke-obory

TRUHLÁŘ JUNIOR

O tom, kdo chce, se může naučit kvalitně řemeslu na Střední škole průmyslové, jsme se přesvědčili na soutěži Truhlář Junior 2018. Ta se tentokrát konala 27. března na Střední škole polytechnické v Olomouci. V konkurenci truhlářů z celé Moravy se podařilo naším soutěžícím, Pavlu Síkorovi a Janu Friessovi, vybojovat krásné 7 místo.

V konkurenci sedmnácti soutěžících, z řady prestižních škol, jež mají výraznou dřevařskou tradici, to považujeme za výrazný úspěch. Byl před ně postaven těžký a časově náročný úkol, který zvládlo jen devět soutěžících. Svůj podíl na jejich úspěchu mají také jejich učitelé, kteří je vedou k nejlepším výsledkům. Děkujeme za krásný výkon.

KOVO JUNIOR

Soutěž zručnosti žáků středních škol je zařazena do soutěže ČESKÉ RUČIČKY. Pořadatelem krajského kola v Moravskoslezském kraji na rok 2018 byla Vítkovická střední průmyslová škola technická. Tato soutěž je určena žákům druhých a třetích ročníků oboru vzdělání Obráběč kovů a řídí se pravidly soutěže zručnosti ve strojírenských oborech schválených cechem Kovo, který je také vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže. V měsíci březnu naši školu reprezentoval Dominik Kočí ze 3.B. Soutěž se skládala ze dvou praktických částí a jednoho odborného testu.

Dominik patří mezi 6. nejlepších obráběčů v tomto kraji. Soutěž vyhrála domácí škola Vítkovická střední. Děkujeme Dominikovi za reprezentaci školy a přejeme dalších mnoho úspěchů.

Velikonoce na domově mládeže

Silový čtyřboj

Okresní kolo Silového čtyřboje proběhlo dne 13.3.2018 v tělocvičně SPŠ a OA Bruntál. Družstvo chlapců ve složení Ondřej Hilgert, Pavel Valášek, Ladislav Mikeš a Antonín Kolder se umístilo na prvním místě a tím si vybojovalo účast v krajském kole. V hodnocení jednotlivců se nejlépe umístil Ondřej a Pavel, kdy oba skončili na stupních vítězů. Gratulujeme.

Velikonoční tvoření

Dne 14. 3  2018 v době od 14 - 16 hod. proběhlo na dílně uměleckých řemesel  "Velikonoční tvoření ". Zúčastnily se děti  ze školní družiny 5. ZŠ ( 3.třída - 8 dětí s paní vychovatelkou) spolu s žákyněmi 3 ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu. Během dvou hodin si děti vyrobily velikonoční dekorace, jejich výrobky byly velmi  kreativní a nápadité. Spokojenost byla oboustranná a všichni se těšíme na další setkání.

Lyžařský výcvik se vydařil

Lyžařský výcvik pořádaný ve dnech 19.-23. 2. 2018 proběhl v malé obci Vraclávek - Hošťálkovy. Ski areál po celou dobu kurzu nabízel výborné podmínky a svah byl vždy velmi dobře upraven. Kurzu se zúčastnili žáci druhých až čtvrtých ročníků. Přes mrazivé počasí se všem zúčastněným podařilo bez problému zvládnout techniku jízdy ať už na lyžích nebo na snowboardech. Lyžařský výcvik jsme si všichni užili. 

Blíží se ukončení termínu odevzdávávní přihlášek ke studiu - 1. března

Dovolíme si upozornit, že se blíží ukončení termínu odevzdávání přihlášek ke studiu, termín je do 1. března 2018.

Nástavbové studium - Podnikání

Všem zájemcům posledních ročníků oborů vzdělání s výučním listem a těm, kteří již mají výuční list, nabízíme dvouleté denní nástavbové studium Podnikání,

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list a k tomu ještě stipendium?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list. Od letošního školního roku 2017/2018 žáci, kteří splní podmínky, mohou získat motivační a prospěchové stipendium.

Informační technologie = dobrá volba!

Chcete umět programovat, skládat počítač, či vědět, jak funguje Internet? Obor Informační technologie je nejen zajímavý, ale má budoucnost. Žáci mají k dispozici nejnovější software i hardware, který umožňuje efektivní výuku programování, servisu IT, návrhu i montáží počítačových sítí, 3D tiskárnu, termokameru a další moderní pomůcky.

Řemesla - vždy budou potřeba!

Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum.

Moravskoslezský kraj podporuje řemesla, vice na www.remeslomarespekt.cz

Infrakamera v akci

Naši Ajťáci si hrají s infrakamerou, měří teplotu mikropájky, jednotlivých komponent počítače, oteplení jističů, pojistek a spínačů v rozvodné skříni, rychlovarnou konvici, či horkou tekoucí vodu. Vše je bezkontaktní a bezpečné. Tmavá modrofialová barva je nejchladnější místo, oranžovožlutá místo nejteplejší.

Tiskneme 3D!

Máme 3D tiskárnu XYZprinting da Vinci 1.0 AiO, která integruje 3D skener a 3D tisk. 3D skener umožňuje pomocí laseru nasnímat vzorky jiných předmětů, upravit je podle vlastních představ a pak znovu vytisknout. 3D tisk je založený na nanášení roztaveného plastu v tenkých vrstvách na vyhřívaný stůl. Plast se vkládá do tiskárny v podobě drátu navinutého na cívce, která se postupně odvíjí. Součástí tiskárny je i ovládací software pro Windows, který umožňuje načtení 3D modelu v běžně používaném formátu STL. 3D tiskárna bude využívána nejen při výuce odborných předmětů uměleckořemeslných i informatických oborů, ale také v rámci zájmové činnosti a pro prezentace školy.

 

V Avion Shopping Parku se nejen nakupuje

Žáci a zástupci SŠP Krnov se v pátek 9. 2. 2018 zúčastnili s více jak třiceti gymnázií, obchodních akademií a středních odborných škol prvního veletrhu středních škol v nákupním centrum Avion Shopping Park Ostrava. Všem návštěvníkům, především rodičům s dětmi byli k dispozici zástupci jednotlivých škol, kteří poskytovali veškeré informace o průběhu studia a možnostech budoucího uplatnění. Zájemci se měli možnost dozvědět například vše o formě přijímacích zkoušek, způsobu výuky, náplni učiva, mimoškolních aktivitách nabízených jednotlivými školami.

Talenty pro firmy "T-PROFI"

V únoru týdnu jsme opět po roce zavítali za žáky ZŠ Města Albrechtic, abychom se seznámili s letošními žáky 5. B, kteří s námi budou reprezentovat v soutěži PROFI 2018.
 
Odbornou soutěž Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice. Krajské kolo se tentokrát uskuteční 20. února v Krnově ve firmě Bašista.
 
Tým bude sestaven ze tří žáků 5. třídy ZŠ, tří žáků 2. ročníků SŠ, kde nás zastupují 2 mechatronici – Honza Liška a Olda Mičan a jeden ajťák Ondra Novák, zástupce firmy, kapitán, bude opět z firmy ELFE.
 
Přejeme jim mnoho štěstí v tréninku i samotném průběhu krajského kola.

Motivační a prospěchové stipendium v oboru Mechanik seřizovač!

V únoru budou vyplacena první stipendia žákům oboru vzdělání Mechanik seřizovač, konkrétně motivační složka stipendia, která se vyplácí za vzornou docházku do školy bez neomluvené neúčasti a neporušení školního řádu a prospěchová složka stipendia, která se vyplácí za vzorný prospěch, docházku a chování. Celkově si všichni žáci oboru mohou přijít na několik tisíc za pololetí, nejvíce až 5.500,- Kc. Blahopřejeme! Tato stipendia poskytuje Moravskoslezský kraj jako přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Okresní kolo ve šplhu

Dne 19. 12. 2017 se uskutečnilo v tělocvičně SPgŠ a SZŠ v Krnově Okresní kolo ve šplhu. Družstvo chlapců ve složení: Ondřej Hilgert, Daniel Koník, Matěj Daněk a Tomáš Kocur skončilo na třetím místě. V soutěži jednotlivců skončil s časem 3,65 s na druhém místě Ondřej Hilgert. Všem zúčastněným gratulujeme.

Okrskové kolo ve florbale

Dne 12. 12. 2017 proběhlo v tělocvičně SŠAMP v Krnově Okrskové kolo ve florbale. Žáci naší školy podali velmi dobrý sportovní výkon a svým druhým místem si zajistili postup do Okresního finále, které proběhne v únoru 2018 v Bruntále. Tímto gratulujeme celému družstvu ve složení: Daniel Diviš, Filip Mrázek, Lukáš Dvořák, Radim Minar, Jakub Havíř, Dominik Novák, Adam Szotkovski, Michal Gebauer a brankář Josef Margecin.

Okresní kolo ve skoku vysokém

Dne 8. 12. 2017 proběhlo v tělocvičně SŠAMP okresní kolo ve skoku vysokém. Této sportovní události se zúčastnili žáci Pavel Valášek, Roman Němec a Aneta Šalamounová, která skončila s výkonem 138 cm na 3. místě.  Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Beseda Městské policie na domově mládeže

Dne 13.11. 2017 nás navštívili strážníci Městské policie za účelem besedy na téma prevence sociálně patologických jevů (drogy - prevence, držení zbraní a poučení o bezpečnosti při styku s neznámými zvířaty). Žáci měli spoustu dotazů ohledně drog, zvířat, zbraní, případné sebeobrany při napadení zvířetem i člověkem.

Okrskové kolo ve stolním tenise

Dne 17. 10. 2017 proběhlo v tělocvična SPgŠ a SZŠ Krnov Okrskové kolo SŠ ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo družstvo chlapců ve složení: Duben Michal, Bachlet Vojtěch, Dodek Miroslav a Musil Štěpán. V soutěži družstev se náš tým umístil na 5. místě.

 

Fotbalové stříbro

Dne 4. 10. 2017 jsme se zúčastnili Okrskového turnaje ve fotbale, který se konal v Krnově na hřišti TJ Sokol Chomýž. Týmu ve složení: Kostura Ondřej, Havíř Jakub, Szotkovski Adam, Klement Ladislav, Prášil Daniel, Pavela Jakub, Tilkeridis Denis, Gloga Patrik, Dehner Leopold, Novák Dominik, Peterka Radim a brankář Pšenica Dušan se podařilo vybojovat 2. místo a tím si zajistit postup do Okresního finále v Bruntále, které se bude konat v dubnu 2018. Nejlepším střelcem turnaje se s šesti brankami stal Adam Szotkovski.

Školní kolo pIšQworky

Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo turnaje v PIŠQWORKÁCH. Zúčastnilo se celkem 55 žáků naší školy. Každý duel se hrál na 2 vítězné zápasy, takže o pořadí v tabulkách skupin rozhodovalo i skóre a počet vyhraných zápasů. Napínavé souboje skončily až po 5 hodinách...

Výsledky zde.

Do oblastního kola, které se koná na Gymnáziu v Krnově v pátek 10.11.2017 od 8:30, postupuje prvních 5 jako tým č.1 a dalších 5 jako tým č.2 (zbylí 2 jsou náhradníci).

Hudební kroužek na domově mládeže

Pod vedením pana vychovatele Čarneckého vzniká na domově mládeže hudební kroužek. Štěpán a Láďa hráli na kytaru a společně nám s panem vychovatelem zahráli známé písničky, melodie, refrény...

Módní přehlídka v Bredě

Žákyně třídy 3. U, oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování textilu, se zúčastnily módní přehlídky, která se uskutečnila dne 12. 10. 2017 v obchodním domě Breda Opava v rámci Veletrhu vzdělávání. Žákyně předvedly kolekci, kterou navrhovaly, šily a zdobily textilními technikami ve 2. ročníku. Dále předvedly kolekci maturitních prací, která se skládala ze sukně zdobené tkaným páskem a šátkem.

MSV Brno s Hospodářskou komorou

Ve středu 11. října se skupina žáků 3. ročníku oboru mechatronik zúčastnila exkurze na MSV Brno. Akce proběhla ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Bruntále. Žáci se seznámili s novými, moderními trendy ve strojírenství. K vidění byla celá řada novinek, moderní 3D tiskárny, skenery, 5 osé měření, roboty všeho druhu, moderní technologie v opracování materiálů vysokými řeznými rychlostmi, bezsilové obrábění a další. Všem se v Brně moc líbilo.

Na domově mládeže se zpívalo.

Nový školní rok jsme zahájili hudebním minirecitálem " Možná příjde i Hoochi Kooki Man", který si připravil pan vychovatel Čarnecký. Zahrál nám novější i starší písničky, písničky na přání, které si ubytovaní žáci mohli společně zazpívat.
Žákům se recitál moc líbil, navštívil nás i pan ředitel. Protože bychom chtěli žákům vytvořit pohodové prostředí, podpořili jejich talent a zpříjemnit čas na domově mládeže, vyzvali jsme žáky, ať si také připraví nějaké aktivity, kde by ukázali svůj talent.

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list a k tomu ještě stipendium?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list. Od nového školního roku 2017/2018 žáci, kteří splní podmínky, mohou získat motivační a prospěchové stipendium.

SŠP Krnov úspěšně reprezentovala kraj na celorepublikovém finále

Dne 27. dubna 2017 proběhlo v hotelu AquaPalace v Praze Čestlicích II. celorepublikové kolo odborné soutěže „T-Profi“ pořádané Hospodářskou komorou ČR a Středním podnikatelským stavem. Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium technických oborů u dětí základních a středních škol.
 
Tým složený z žáků 2. ročníku SŠP Krnov (Jáchym Hammer, Daniel Koník, Lukáš Dvořák) a žáků ZŠ Město Albrechtice (Jakub Herman, Ludvík Remešek, Jiří Vyslucha), učiteli (Martin Jargaš a Erika Kynická) a v čele s kapitánem týmu Jakubem Skopalem, zástupcem partnerské firmy Elfe s.r.o., dokázal na celorepublikovém finále obsadit úžasné 6. místo mezi 14 konkurenty z ostatních krajů v soutěži s polytechnickou stavebnicí Merkur.
 
Náročný úkol sestavit dopravní linku z několika součástí byl zkouškou týmové práce, odborných znalostí a motoriky. Tento ročník pořadatel udělal soutěž složitější tím, že v době sestavování a konstruování stavebnice musely týmy plnit úkoly z oblasti bezpečnosti práce, první pomoci a odborného testu a to vše v časovém limitu 150 minut.
 
V úvodu celé soutěže přišel týmy osobně podpořit prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který ve svém krátkém vystoupení vyzdvihl důležitost technického vzdělávání jak na základních, tak středních školách.

Dar firmy ON Semiconductor

Naše škola získala začátkem letošního roku velice zajímavý sponzorský dar rožnovské firmy ON Semiconductor. Jedná se o 16 ks vývojových sad, založených na otevřené elektronické platformě Arduino. Základem vývojové sady je deska osazená mikrokontrolérem, obklopeným dalšími elektronickými komponenty, s možností připojení desky k PC a periferním jednotkám. Možnosti využití této open source platformy jsou velmi velké, jak v prostředí vzděláváni, tak i aplikací v průmyslu. Žáci si mohou při práci s těmito sadami prohloubit své znalosti v oboru elektroniky, mikroprocesorové techniky a programování. Navíc budou motivování touto zábavnou formou výuky k dalšímu studiu elektroniky a programování.
 
Velkou výhodou je nízká cena, multiplatformnost, jednoduché a čisté programovací prostředí s možností rozšíření jak software, tak i hardware.
 
Zatím se na praxi žáci seznamují s vývojovým prostředím Arduino na jednoduchých úlohách a od příštího školního roku bude práce s těmito sadami zařazená do výuky.
 
Věříme, že znalosti této problematiky přispějí k většímu uplatnění našich absolventů, jak na vyšším stupni vzdělávání, tak i na trhu práce.

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list.

Informační technologie = dobrá volba!

Chcete umět programovat, skládat počítač, či vědět, jak funguje Internet? Obor Informační technologie je nejen zajímavý, ale má budoucnost. Žáci mají k dispozici nejnovější software i hardware, který umožňuje efektivní výuku programování, servisu IT, návrhu i montáží počítačových sítí, 3D tiskárnu, termokameru a další moderní pomůcky.

Řemesla - vždy budou potřeba!

Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum.

Infrakamera v akci

Naši Ajťáci si hrají s infrakamerou, měří teplotu mikropájky, jednotlivých komponent počítače, oteplení jističů, pojistek a spínačů v rozvodné skříni, rychlovarnou konvici, či horkou tekoucí vodu. Vše je bezkontaktní a bezpečné. Tmavá modrofialová barva je nejchladnější místo, oranžovožlutá místo nejteplejší.

Tiskneme 3D!

Máme 3D tiskárnu XYZprinting da Vinci 1.0 AiO, která integruje 3D skener a 3D tisk. 3D skener umožňuje pomocí laseru nasnímat vzorky jiných předmětů, upravit je podle vlastních představ a pak znovu vytisknout. 3D tisk je založený na nanášení roztaveného plastu v tenkých vrstvách na vyhřívaný stůl. Plast se vkládá do tiskárny v podobě drátu navinutého na cívce, která se postupně odvíjí. Součástí tiskárny je i ovládací software pro Windows, který umožňuje načtení 3D modelu v běžně používaném formátu STL. 3D tiskárna bude využívána nejen při výuce odborných předmětů uměleckořemeslných i informatických oborů, ale také v rámci zájmové činnosti a pro prezentace školy.