Úvodní stránka

Jak se žije s handicapem

13. května navštívila skupina žáků 2. E v rámci předmětu Konstruování a 3D modelování výstavu Jak se žije s handicapem. Žáci si vystavované předměty - pomůcky pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany -  nejen pozorně prohlédli, ale mohli si je i vyzkoušet "na vlastní kůži". V prostorách Flemmichovy vily, kde se výstava konala, tak čerpali inspiraci pro příští hodiny, kdy budou konstruovat hrací kostky pro zrakově postižené. 

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb. v platném znění).
 
Obor:  18-20-M/01 Informační technologie
Výsledky: zde
 
Obor:  23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Výsledky: zde
 
Obor:  64-41-L/51 Podnikání
Výsledky: zde

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání:

Informační technologie - 2 volná místa - kritéria zde.

Mechanik seřizovač - 1 volné místo - kritéria zde.

Obráběč kovů - 3 volná místa - kritéria zde.

Truhlář - 3 volná místa - kritéria zde.

Podnikání - 1 volné místo - kritéria zde.

Dále vyhlašujeme třetí kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání:

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - 1 volné místo - kritéria zde.

Kurzy textilních technik

V květnu pořádá Střední škola průmyslová, Krnov, Soukenická 2458/21C kurzy textilních technik - pletení a háčkování tašek.

Naši truhláři pomáhali

15.4. 2016 žáci oboru Truhlář montovali desky pracovních stolů na ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov, které sami vyrobili v hodinách odborného výcviku. Pomohli tím podpoře technického vzdělávání, které na základních školých zaniká. Malí kolegové budou mít pěkné pracovní prostředí, ve kterém budou trávit hodiny technického vyučování. Díky naší pomoci pokročili v modernizaci školních dílen a další žáci ZŠ získají pracovní prostor.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb. v platném znění).
 
Obor:  18-20-M/01 Informační technologie
Výsledky: zde
 
Obor:  23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Výsledky: zde
 
Obor:  33-56-H/01 Obráběč kovů
Výsledky: zde
 
Obor:  23-56-H/01 Truhlář
Výsledky: zde
 
Obor:  64-41-L/51 Podnikání
Výsledky: zde
 
Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.
 
Můžete podat odvolání podle poučení v rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Formulář odvolání uchazeče proti nepřijetí zde.
 
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Citace § 60a odstavec 6 školského zákona: "Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“.
 
Citace § 60a odst. 7 školského zákona: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.".
 
S jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na naši školu telefonicky (tel. 554 637 151) nebo formou e-mailu (info (zavináč) sspkrnov (tečka) cz).
 
Výsledky didaktických testů jsou uloženy v osobních spisech uchazečů, obdržíte je při odevzdání zápisového lístku, odeslání dotazníků nebo při odeslání rozhodnutí o nepřijetí.
 
Didaktické testy z řádného termínu 2016 (testy pro čtyřleté obory vzdělání ze dne 15. dubna 2016) a klíče správných řešení v záložce Přijímací zkoušky - Didaktické testy a zde.
 
Výsledky jsou rovněž zveřejněny na úřední desce školy, v záložce Přijímací zkoušky a Úřední deska.

Soutěž v 3D modelování

22. března se v Hranicích na Moravě uskutečnila soutěž mladých konstruktérů v 3D modelování a tvorbě výkresové dokumentace v SolidWorksu. Konkurence byla veliká, zasoutěžit si přijelo 41 žáků ze 17 škol z České republiky a Slovenska. Žáci navrhovali 5 modelů a jeden výkres tematicky souvisejících s biatlonem. Každá úloha byla přísně časově omezena, což mnohým hodně zkomplikovalo „život“. Další novinkou bylo vyhodnocení soutěže; organizátoři vyhlásili pouze první tři místa, ostatní pořadí nestanovili. To bylo velkým zklamáním také pro naše soutěžící, Jaroslava Vaveru a Tondu Komárka. První tři místa sice neobsadili, ale v těžké konkurenci se určitě neztratili. Reprezentantům naší školy patří poděkování a do příštího ročníku jim budeme držet palce.

Přijímací zkoušky - pátek 15. dubna 2016

Zveme všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou na přijímací zkoušky, které se konají v pátek 15. dubna 2016 v 3. podlaží budovy školy. Začátek úvodní zkoušky z matematiky v 8.30 hod., dostavte se prosím dříve. Více informací v odeslaných pozvánkách a v záložce Přijímací zkoušky zde.

Výsledky hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů Uměleckých oborů - 2. kolo

Výsledky hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů oborů 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva na Úřední desce zde.

Poslední volná místa na kurz!

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do Uměleckořemeslného zpracování dřeva, více na Úřední deska.

Infrakamera v akci

Naši Ajťáci si hrají s infrakamerou, měří teplotu mikropájky, jednotlivých komponent počítače, oteplení jističů, pojistek a spínačů v rozvodné skříni, rychlovarnou konvici, či horkou tekoucí vodu. Vše je bezkontaktní a bezpečné. Tmavá modrofialová barva je nejchladnější místo, oranžovožlutá místo nejteplejší.

Programujeme s malinkou

Naši žáci oboru Informační technologie se mimo jiné učí na mikropočítačích Raspberry. Tento mikropočítač programují v jazyce Python po interní školní síti a ovládají např. krokový motor, čidlo pohybu nebo LCD display.

Tiskneme 3D!

Máme 3D tiskárnu XYZprinting da Vinci 1.0 AiO, která integruje 3D skener a 3D tisk. 3D skener umožňuje pomocí laseru nasnímat vzorky jiných předmětů, upravit je podle vlastních představ a pak znovu vytisknout. 3D tisk je založený na nanášení roztaveného plastu v tenkých vrstvách na vyhřívaný stůl. Plast se vkládá do tiskárny v podobě drátu navinutého na cívce, která se postupně odvíjí. Součástí tiskárny je i ovládací software pro Windows, který umožňuje načtení 3D modelu v běžně používaném formátu STL. 3D tiskárna bude využívána nejen při výuce odborných předmětů uměleckořemeslných i informatických oborů, ale také v rámci zájmové činnosti a pro prezentace školy.

Školní kolo v 3D modelování v programu SolidWorks

Dne 1. 3. 2016 proběhlo školní kolo v 3D modelování v programu SolidWorks. Po těžkém boji zvítězili tito žáci:
1.místo Antonín Komárek 3.E
2.místo Jaroslav Vavera 4.E
3.místo David Leszczýnski 3.E.
Vítězům blahopřejeme a držíme palce v celostáním kole, které proběhne 22. 3. v Hranicích na Moravě.

Kurzy tkaní

Zveme Vás na kurzy tkaní, které začínají od 5. března v Dílně uměleckých řemesel na Soukenické 27. Více informací zde.

Příprava k přijímacím zkouškám

Zveme všechny zájemce na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury, které se konají 15. dubna 2016. První připravné setkání proběhne ve středu 16. března v 15.00 hod. v učebně 405 ve 4. podlaží. Vše zdarma.

Tkalcovství včera a dnes

Zveme Vás na kurz šití velikonočních zvířátek

 

Zveme Vás na kurz výroby provázkové příze z triček a pletení rukama z provázkové příze

Výsledky hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů Uměleckých oborů - 2. kolo

Výsledky hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů oborů 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu na Úřední desce zde.

Srdečně Vás zveme na školní ples

Hodina občanky s hejtmanem

Ve středu 3. února se 10 žáků naší školy zúčastnilo setkání s hejtmanem kraje Miroslavem Novákem, náměstkyní hejtmana Věrou Pálkovou a vedoucím odboru školství KÚ MSK Liborem Lenčem. Prohlédli jsme si prostory zastupitelstva, rady kraje a kancelář samotného hejtmana, dozvěděli mnoho zajímavých informací o fungování krajského úřadu. Na neformálním a vtipném setkání s hejtmanem jsme se dozvěděli informace o Moravskoslezském kraji. V testu jsme sice nebyli nejlepší, ale obsadili jsme v účasti Honzy Bacha křeslo náměstka pro sociální věci a kulturu.

Seminář Technické památky Horního Slezska

Seminář Technické památky Horního Slezska se konal ve dnech 21. 1. 2016 a 22. 1. 2016. První den proběhly přednášky v kostele Sv. Ducha. Učitelka odborných textilních předmětů Ing. Martina Kvapilová prezentovala přednášku Zaniklé textilní továrny v Krnově. Shodou okolností druhý den na toto téma navazovala komentovaná prohlídka po těchto zaniklých továrnách. Tohoto dvoudenního semináře se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oborů Uměleckořemeslné zpracování textilu a dřeva a jejich učitelky.

http://polar.cz/porady/krnovsky_miniexpres/krnovsky-miniexpres-29-01-2016-16-54

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do Uměleckořemeslného zpracování textilu, více na Úřední deska.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání: Informační technologie, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář a Podnikání, více na Úřední deska.

Den otevřených dveří - každý den!!!

 

 

Výsledky hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů Uměleckých oborů

Výsledky hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů oborů 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textiu a 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva na Úřední desce zde.

Talentové zkoušky - úterý 12. nebo středa 13. ledna 2016, 9.00 hodin, učebna 405, 4. podlaží

V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že se přijímací zkouška nekoná. Musíte vykonat pouze talentovou zkoušku v termínu, který jste si zvolil/a/ a to 12. ledna 2016 nebo 13. ledna 2016 vždy od 9.00 hodin v budově školy. Talentová zkouška sestává z kresby tužkou. Sebou si vezměte tužku B6 a mazací gumu. Další pomůcky Vám budou zapůjčeny.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, více na úřední deska.