Úvodní stránka

Výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání Obráběč kovů a Truhlář

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).
 
Obor:  23-56-H/01 Obráběč kovů.
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  33-56-H/01 Truhlář.

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

 

Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.

Můžete podat odvolání podle poučení v rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Formulář odvolání uchazeče proti nepřijetí zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

S jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na naši školu telefonicky (tel. 554 637 151) nebo formou e-mailu (info (zavináč) sspkrnov (tečka) cz).

Výsledky jsou rovněž zveřejněny na úřední desce školy, v záložce Přijímací zkoušky a Úřední deska.

Soutěž SolidWorks

21. března 2017 se žáci oboru Mechanik seřizovač - Mechatronik: Antonín Komárek, Daniel Staša a Jaroslav Pecháček zúčastnili celostátní soutěže v 3D modelování  programu SolidWorks v Hranicích na Moravě. V letošním roce soutěžili za veliké konkurence 56 účastníků z 22 škol z celé České republiky. Tonda Komárek zaslouží velikou pochvalu za 8. místo, ostatní se soutěže zúčastnili poprvé a umístili se ve třetí desítce soutěžících.

Exkurze Ampér 2017

Dne 22. března 2017 se naši žáci oboru Informační technologie zúčastnili veletrhu Ampér 2017 v Brně. Akce obohatila žáky o nové znalosti v širokém oboru elektroniky a elektrotechniky.

Volné dny pro žáky

Volné dny pro žáky pouze teoretického vyučování jsou ve středu 12. 4. 2017 (přijímací zkoušky) a ve středu 3. 5. 2017 (maturitní zkoušky).

Třídní schůzky

Ve středu 5. 4. 2017 se konají třídní schůzky od 14.30 hod. do 17.00 hod. Jste srdečně zváni!

Prodejní výstava velikonočních dekorací

Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu velikonočních dekorací z textilu, které vyrobily žákyně maturitního oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu. Výstava se koná dne 5. 4. 2017, 14,30 - 17,00, Střední škola průmyslová, Krnov, Soukenická 27, v přízemí. V této době je možné prohlédnout si textilní dílnu, kde uvidíte  tkalcovské stavy, pomůcky pro paličkování, vyšívání a šití. Dílna je vyzdobena oděvy a textilními dekoracemi - práce žákyň školy.

SŠP Krnov a ZŠ Město Albrechtice je nejlepší tým z Moravskoslezského kraje v soutěži Talenty pro firmy

Dne 9. března 2017 proběhla v sídle firmy Bašista v Krnově soutěž „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami pro školní rok 2016/2017.
 
Cílem soutěže je podpořit zájem o technické obory prostřednictvím spolupráce mezi regionálními zaměstnavateli, středními a základními školami.
Do soutěže bylo zapojeno celkem 5 smíšených 8členných týmů, které tvořili 3 žáci základní školy + 3 žáci střední školy + 1 zástupce firmy + pedagogický dohled. Naše škola byla zastoupena žáky druhého ročníku Mechanik seřizovač – Mechatronik a Informační technologie Lukášem Dvořákem, Danielem Koníkem a Jáchymem Hammerem. Za základní školu soutěžili žáci páté třídy ZŠ z Města Albrechtic: Jiří Výsluha, Jakub Herman, Ludvík Remešek. Kapitánem činností týmu byl pan Jakub Skopal z firmy ELFE s.r.o., Krnov a pedagogický dohled Martin Jargaš ze SŠP Krnov.
Soutěžním úkolem bylo sestavit a zprovoznit během stanoveného časového limitu tří hodin model tiskařského lisu ze stavebnice na bázi polytechnické stavebnice. Pracuje jen 6 páru rukou žáků, kdy „Dospěláci“, kteří jsou zastoupeni v každém týmu osobou kapitána a zástupcem pedagoga mohou radit, nesmí se však do montáže aktivně zapojit, tj. nemohou „montovat“. Jejich rolí je koordinovat postupy celého týmu, instruovat a zapojit všechny členy do jednotlivých činností a směřovat ke smontování zařízení.
Jde o projekt, kdy žáci základních škol přicházejí do styku s technickými obory a vše probíhá jako v opravdové firmě, kdy zatím nekvalifikovaní pracovníci provádějí přípravu a dílčí činnosti, zatímco pracovníci zkušení a kvalifikovaní celé zařízení kompletují a oživují, přičemž vše probíhá pod vedením vedoucího pracovníka.
 
Všichni účastníci soutěže si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť prokázali obrovské množství manuální zručnosti, důvtipu, představivosti, týmové spolupráce a soutěživosti.
 

Náš tým bude reprezentovat kraj ve státním kole, které proběhne v měsíci dubnu tohoto roku.

Na TV Polar najdete krátkou reportáž ze soutěže: 

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/krnov/11000007624/prvni-rocnik-souteze-talenty-pro-firmy

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list.

Informační technologie = dobrá volba!

Chcete umět programovat, skládat počítač, či vědět, jak funguje Internet? Obor Informační technologie je nejen zajímavý, ale má budoucnost. Žáci mají k dispozici nejnovější software i hardware, který umožňuje efektivní výuku programování, servisu IT, návrhu i montáží počítačových sítí, 3D tiskárnu, termokameru a další moderní pomůcky.

Řemesla - vždy budou potřeba!

Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum. 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pro zájemce chystáme zdarma přípravné kurzy na příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Zájemci se mohou hlásit u odevzdání přihlášek, na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či tel. 554 637 151. Termíny budou vypsány při dostatečném počtu zájemců.

Kovo Junior 2017

Dne 30.1. 2017 se uskutečnila regionální soutěž KOVO – Junior, která  je určena žákům 2. až 4. ročníků oborů Mechanik seřizovač a Mechatronik jejíž vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR. Do regionálního kola se přihlásily 4 střední školy Moravskoslezského kraje, členů CECHU KOVO ČR. SOŠ Frýdek-Místek, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SŠP Krnov, a SŠT Opava reprezentovalo 8 žáků. Účastníci soutěžili ve dvou praktických částech – I. vypracování programu pro CNC frézku pomocí programu Heidenhain, II. měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a jednom teoretickém zadání, kdy vypracovávali test. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do celostátního finále soutěže KOVO Junior 2017. Děkujeme našim žákům - Davidu Leszcynskému a Antonínu Komárkovi za účast na této soutěži a všem můžeme říci, že patří mezi 8 nejlepších mechatroniků v programování systému Heidenhain v Moravskoslezském kraji.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Náš žák třídy 1. E Martn Genčur obsadil krásné 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje ve Středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti. Prvního kola soutěže se zúčastnilo téměř 1.100 osob, z toho téměř 600 žáků středních škol se kvalifikovalo do druhého kola. Cenu mu osobně předal manažer kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Blahopřejeme!

Exkurze ve společnosti On Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm

Dne 12. 10. 2016 se zúčastnili žáci naší školy exkurze ve společnosti On Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm. Je to společnost, která navazuje na tradici bývalého podniku Tesla Rožnov, kdysi největšího podniku na výrobu polovodičových součástek a televizních obrazovek u nás. Součástky společnosti On Semiconductor mají široké uplatnění v řadě produktů, od automobilů, praček, televizorů až po tablety a mobilní telefony.
 
Žáci se seznámili s navrhováním integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a polovodičových čipů. Některé provozy při výrobě čipů mohli sledovat pouze přes prosklené dveře, vzhledem k požadavkům výroby na prakticky nulovou prašnost prostředí, kam zaměstnanci vcházejí přes vzduchovou sprchu.
 
Vzhledem k tomu, že poptávka po výrobcích této firmy se neustále zvyšuje a tato firma se neustále rozvíjí, mají i žáci naší školy možnost uplatnění v této společnosti. Žákům se exkurze velmi líbila, jak zajímavé prostředí provozu, tak i příjemná atmosféra v této společnosti.

Infrakamera v akci

Naši Ajťáci si hrají s infrakamerou, měří teplotu mikropájky, jednotlivých komponent počítače, oteplení jističů, pojistek a spínačů v rozvodné skříni, rychlovarnou konvici, či horkou tekoucí vodu. Vše je bezkontaktní a bezpečné. Tmavá modrofialová barva je nejchladnější místo, oranžovožlutá místo nejteplejší.

Tiskneme 3D!

Máme 3D tiskárnu XYZprinting da Vinci 1.0 AiO, která integruje 3D skener a 3D tisk. 3D skener umožňuje pomocí laseru nasnímat vzorky jiných předmětů, upravit je podle vlastních představ a pak znovu vytisknout. 3D tisk je založený na nanášení roztaveného plastu v tenkých vrstvách na vyhřívaný stůl. Plast se vkládá do tiskárny v podobě drátu navinutého na cívce, která se postupně odvíjí. Součástí tiskárny je i ovládací software pro Windows, který umožňuje načtení 3D modelu v běžně používaném formátu STL. 3D tiskárna bude využívána nejen při výuce odborných předmětů uměleckořemeslných i informatických oborů, ale také v rámci zájmové činnosti a pro prezentace školy.