Maturitní zkoušky

Přihlášky žáků k maturitní zkoušce do 1. 12. 2019!

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ – jarní zkušební období 2019:

Středa 10. dubna 2019 a čtvrtek 11. dubna 2019.

Čtvrtek 2. května až pátek 10. května 2019.

 

Základní informace pro žáky zde.

(více informací na www.novamaturita.cz)