Maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018.

Termíny písemných zkoušek společné části MZ – podzimní zkušební období 2018

Pondělí 3. 9. 2018
Anglický jazyk - PP 12:00
Matematika  - DT 14:00
Německý jazyk - PP 14:00

Úterý 4. 9. 2018
Český jazyk a literatura - PP 8:30
Český jazyk a literatura - DT 13:00

Středa 5. 9. 2018
Anglický jazyk - DT 8:30
Německý jazyk - DT 12:15

(PP písemná práce, DT didaktický test)

Pozvánky budeme rozesílat poštou, informace hledejte v sekci Maturitní zkoušky.

Základní informace pro žáky zde.

(více informací na www.novamaturita.cz)