Název školního vzdělávacího programu:

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - ŘIDIČ PROFESIONÁL

Kód a název rámcového vzdělávacího programu:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ve zkráceném studiu 1 rok

 

Profil a uplatnění absolventa

Studium je určeno pro absolventy s dokončeným libovolným středním vzděláním s maturitní zkouškou (gymnázium, střední školy, střední odborné školy), dále pro absolventy učebních oborů s výučním listem a uchazeče evidované na Úřadu práce.

Žáci během 1 letého studia získají výuční list v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, zdarma řidičské oprávnění skupin C a E či Europass.

    

                                        

Délka studia a doklad o jeho ukončení

1 rok, výuční list.

Přihlášení ke studiu

Přihlášku obdrží uchazeč  v kanceláři naší školy. Přihlášky se přijímají vždy do 30. 6. (pokud budete konat opravné maturitní nebo závěrečné zkoušky můžete být přijati i v průběhu měsíce září).

Podmínky přijetí

  • řidičské oprávnění skupiny B
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
  • zaslání přihlášky ke studiu na střední škole 

Ubytování a stravování

Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně  na Opavské ulici v Krnově.

Soubory ke stažení