Základní informace pro maturanty
26.5.2020

Jednotné zkušební schéma:

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+, a to na období od 1. do 3. června 2020. V jarním zkušebním období se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce

DATUM ČAS KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 
 1. 6. 2020    8:00  Matematika
13:00  Anglický jazyk
 2. 6. 2020     8:00  Český jazyk a literatura

Školní část maturitní zkoušky:

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN 2020
Třída Konzultace Datum ukončení 2. pololetí Praktická maturitní zkouška Didaktický test Ústní maturitní zkoušky
AJ a M ČJ
4. A 11.05. - 22.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 (TA), 26.05.2020 (DSS) 01.06.2020 02.06.2020 15.06. - 16.06.2020
4. T 11.05. - 22.05.2020 22.05.2020 27.05. - 28.05.2020 01.06.2020 02.06.2020 10.06. - 12.06.2020
4. E - IT 11.05. - 22.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 01.06.2020 02.06.2020 24.06. - 25.06.2020
4. E - MS 11.05. - 22.05.2020 22.05.2020 27.05. - 28.05.2020 01.06.2020 02.06.2020 15.06. - 17.06.2020
4. U - UŘZD 11.05. - 15.05.2020 15.05.2020 18.05. - 29.05.2020 01.06.2020 02.06.2020 10.06 - 12.06.2020
4. U - UŘZT 11.05. - 15.05.2020 15.05.2020 18.05. - 29.05.2020 01.06.2020 02.06.2020 09.06.2020
2. P 11.05. - 22.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 01.06.2020 02.06.2020 22.06 - 23.06.2020

Změna témat praktické zkoušky zde (Soukenická) a zde (Opavská).


Kritéria hodnocení:

V souvislosti s vydáním speciálního zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo kritéria hodnocení ve dvou verzích. Jednak pro hodnocení žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku v jarním i podzimním zkušebním období podle pravidel stanovených speciálním zákonem, jednak pro žáky, kteří budou v podzimním zkušebním období konat maturitní zkoušku standardně podle pravidel uvedených ve školském zákoně.

Kritéria hodnocení dle zákona č. 135/2020 Sb.

jarním zkušebním období v roce 2020 se kritéria týkají osob, které podaly přihlášku

  • k maturitní zkoušce pro toto období,
  • k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období, nebo
  • z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona.

Kritéria hodnocení školní části zde.


Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

V níže uvedených dokumentech naleznete podrobná pravidla pro organizaci maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek a doplňující metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na nutná hygienická opatření, která budou konání zkoušek provázet.

Obecně platné dokumenty

Maturitní zkouška